Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Rámcové plnenie a jeho reálna ekonomická výhodnosť

Dátum:

Inštitút niekdajšej rámcovej zmluvy, v súčasnosti rámcovej dohody, je nielen široko koncipovaný, uznaný a upravený v pozitívnom práve verejného obstarávania, ale je aj pomerne obľúbený medzi verejnými obstarávateľmi, ale najmä obstarávateľmi. Vyvstáva však otázka, či a aká je korelácia medzi rámcovým nakupovaním a vopred zakontrahovaným objemom tovaru a služieb z pohľadu konečnej realizovanej ceny.

Rámcové plnenie a jeho reálna ekonomická výhodnosť
JUDr.
Martin
Boržík
LL.M.
- je vlastníkom a výkonným riaditeľom spoločnosti SmartinG, s. r. o., ktorá dodáva služby vo verejnom obstarávaní. Radí obstarávateľom a verejným obstarávateľom, realizuje súťaže na kľúč, no pomáha aj záujemcom a uchádzačom pri kompletizovaní ich ponúk, predkladaných v procesoch verejného obstarávania. V súčasnosti udržiava 100% úspešnosť pri revíznych postupoch v námietkach a v odvolaniach pred radou Úradu pre verejné obstarávanie.
Nie je žiadnou tajnosťou, že s rámcovými dohodami sa roztrhlo v ostatnom období vrece (nehovoriac o tom, že tento inštitút je po 1. novembri 2015 oficiálne podporený aj v Elektronickom kontraktačnom systéme, práve v súvislosti s novembrovou novelou). Viac než tretina a možno až polovica uzatváraných zmlúv má povahu rámcovosti, ako to vyplýva zo zverejňovaných výsledkov verejného obstarávania. Rámcový charakter nemajú iba prirodzené tovary a služby, kde sa to priam predpokladá (napr. nákup energií, palív a obdobných médií, ktorých objem sa dá obstarávateľskou inštitúciou v relevantnom období oprávnene iba predpokladať, resp. odhadovať), ale rámcovosťou sú opatrené aj iné plnenia, pri ktorých sa odhodlali obstarávateľské organizácie zaviazať iba čiastkovo, resp. nákup podmienili nezáväznými objednávkami, hoci odber je v súlade s dlhodobými cieľmi inštitúcie veľmi vysoko pravdepodobný (takýmito predmetmi sú napr. ročne sa opakujúce prieskumy a výskumy, pravidelné obmeny hmotného investičného majetku, ale aj iné bežné komodity, ktorých potreba je extrémne vysoko pravdepodobná a ich prípadné čiastočné naskladnenie nespôsobí ich skazu ani inú nehospodárnosť, ako napr. kancelársky papier a pod.).
V tejto súvislosti sa natíska otázka, ako sa na rámcové plnenie, ktoréh
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.