Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Register Open Ownership - Verejne dostupný globálny register konečných užívateľov výhod?

Dátum: Rubrika: Články

V článku sa zameriame na problematiku konečných užívateľov výhod a jej relevanciu v rámci verejného obstarávania, pričom dôraz budeme klásť na zahraničné zdroje verejne dostupných údajov o konečných užívateľoch výhod. Poznanie týchto údajov môže mať napríklad verifikačný cieľ, a to porovnanie údajov o konečných užívateľoch výhod povinných subjektov zapísaných do slovenských registrov s verejne dostupnými údajmi v zahraničných registroch. Ďalším dôležitým aspektom je overenie skutočného vlastníctva potenciálneho dodávateľa zo strany subjektu, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní. V tomto smere sa zameriame najmä na register, ktorý spravuje iniciatíva Open Ownership a pokúsime sa odpovedať na otázku, či ide o register konečných užívateľov výhod globálneho charakteru, teda obsahujúci údaje z väčšieho počtu štátov z celého sveta.

Slovenský právny poriadok obsahuje definíciu konečného užívateľa výhod v § 6a zákona č. 297/2008 Z.z.o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Podľa tejto definície je konečným užívateľom výhod
"každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu - podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod,"
pričom dané ustanovenie bližšie špecifikuje kritériá relevantné pre konečných užívateľov právnických osôb, fyzické osoby alebo združenia majetku.
Poznanie konečného užívateľa výhod tak fyzickej, ako aj právnickej osoby je nevyhnutné pre odhalenie skutočnej vlastníckej štruktúry povinného subjektu, pričom údaje o konečných užívateľoch výhod môžu napomôcť pri odhaľovaní potenciálnych znakov koordinovaného postupu potenciálnych konkurentov pri predkladaní ponúk (tzv. bid-riggingu) vrátane konfliktov záujmov. Vzhľadom na uvedené je relevancia týchto údajov nesporná aj v rámci verejného obstarávania.
V rámci slovenskej právnej úpravy, týkajúcej sa povinnosti zapisovania konečných užívateľoch výhod do relevantných registrov, môžeme hovoriť najmä o dvoch základných právnych predpisoch, ktoré túto problematiku upravujú.
Ide o:
Keďže cieľom tohto článku nie je detailné vysvetlenie slovenskej právnej úpravy, spomenieme len jej niekoľko základných znak
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.