Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Situácia vendor lock-in v súvislosti s obstarávaním IT služieb

Dátum: Rubrika: Články

Situácia vendor lock-in (ďalej len „VLI“) zjednodušene popisuje stav exkluzivity existujúceho dodávateľa tovarov alebo služieb, ktorý spôsobuje závislosť verejného obstarávateľa pri zabezpečovaní jeho potrieb od existujúceho dodávateľa. 

Existencia stavu VLI môže mať rôzne príčiny. Nie je možné nekriticky sa stotožniť so záverom, že stav VLI je vždy protiprávny. Existencia VLI môže byť dôsledkom aj objektívnych okolností. Z našich praktických skúseností vieme, že výrazne prevažuje stav, keď VLI je dôsledkom nevhodného postupu samotného verejného obstarávateľa. Takýto umelo vytvorený stav VLI následne verejného obstarávateľa limituje do budúcnosti. Výsledkom tak potom je dodávanie (v tomto prípade) IT služieb za ceny, ktoré sú vyššie ako trhové ceny. Dôvodom je absencia hospodárskej súťaže, keďže verejnému obstarávateľovi zostáva k dispozícii len priame rokovacie konanie.
V prípade obstarávania IT služieb je veľmi výrazným prvkom existencia práv duševného vlastníctva na strane dodávateľa. Stav VLI je potom najmä výsledkom nedôsledného postupu verejného obstarávateľa pri stanovení podmienok v rámci príslušnej zmluvy s dodávateľom o poskytnutí služby, ktorá (zmluva) je konečným výsledkom procesu verejného obstarávania. Kľúčovým bodom pri prelamovaní VLI sa tak stáva zabezpečenie takých práv vo vzťahu k predmetu duševného vlastníctva (najmä autorského práva) na strane verejného obstarávateľa, ktoré mu v budúcnosti zabezpečia možnosť vykonať verejné obstarávanie IT služieb, ktorého sa bude môcť zúčastniť viacero
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.