Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Verejnoprávna inštitúcia odmietla vydať doklad preukazujúci splnenie jednej z podmienok osobného postavenia

Dátum:

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej aj "ÚVO" alebo "úrad") vydal koncom februára rozhodnutie o námietkach č. 12952-6000/2014-ON/392 (ďalej aj "rozhodnutie"). Verejnoprávna inštitúcia odmietla vydať uchádzačovi potvrdenie o neexistencii dlhov vymáhaných výkonom rozhodnutia z dôvodu prebiehajúceho súdneho sporu. Zákon o verejnom obstarávaní s takouto situáciou neráta. Predmetné rozhodnutie je preto smerodajné pre podobné budúce situácie, ktoré pri prebiehajúcich reštrukturalizáciách môžu byť frekventované.

Verejnoprávna inštitúcia odmietla vydať doklad preukazujúci splnenie jednej z podmienok osobného postavenia
Mgr.
Jaroslav
Lexa
- v súčasnosti je riaditeľom občianskeho združenia APUeN Slovensko, ktorej úlohou je pomáhať pri získavaní najnovších poznatkov z oblasti verejného obstarávania a firemného nákupu do reálnej praxe. V predchádzajúcom období pracoval ako riaditeľ odboru verejného obstarávania na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré je centrálnym obstarávateľom v rezorte. Na ministerstve zavádzal používanie elektronických aukcií. V rokoch 2008 - 2010 pracoval na odbore legislatívy a metodiky Úradu pre verejné obstarávanie. Od roku 2001 je odborne spôsobilou osobou pre verejné obstarávanie. Aktívne prednáša problematiku verejného obstarávania. Je autorom knihy, v ktorej sa nachádza viac ako 330 praktických príkladov z praxe v oblasti verejného obstarávania.
Rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie z 27. februára 2015, č. 12952-6000/2014-ON/392
Navrhovateľ sa domáhal zrušenia roz
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.