Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zásada transparentnosti vo verejnom obstarávaní

Dátum:

Zásada transparentnosti je jednou z najdôležitejších zásad zadávacích procesov verejného obstarávania, ktorá vyjadruje požiadavku, aby tento proces prebiehal prehľadným a predvídateľným spôsobom, v plnom súlade s jednotlivými ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní"). Explicitné vyjadrenia zásady transparentnosti sú tak popretkávané celým zákonom o verejnom obstarávaní, čo spôsobuje, že práve táto zásada je tým najoperatívnejším a najefektívnejším ochrancom pravidiel verejného obstarávania v praxi. Napriek uvedenému významu je jej však celkom neprávom venovaná len relatívne marginálna pozornosť. V tomto príspevku by sme preto chceli čo najpodrobnejšie priblížiť túto zásadu, keďže zásada transparentnosti, aj keď vyvinutá "až" ako doktrína Súdneho dvora Európskej únie zo zásad rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, má, podľa nášho názoru, na verejné obstarávanie nielen na vnútroštátnej úrovni azda najzásadnejší vplyv.

Zásada transparentnosti vo verejnom obstarávaní
JUDr.
Marek
Griga
- ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii REVICKÝ a partneri, s. r. o. spolupracuje so spoločnosťou Tatra Tender, s. r. o., ktorá poskytovala, resp. poskytuje poradenstvo pri niektorých z najvýznamnejších verejných obstarávaniach v Slovenskej republike. Už niekoľko rokov sa venuje aplikačnej praxi v oblasti verejného obstarávania a práva ICT. Je spoluautorom publikácie "Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach verejného obstarávania" (IURA EDITION, 2012; dnes Wolters Kluwer s. r. o.), "Zákon o verejnom obstarávaní - komentár" (IURA EDITION, 2013; dnes Wolters Kluwer s.r.o.) a aktívne publikuje články z oblasti verejného obstarávania.
Ako sme uviedli v úvode, explicitné vyjadrenia zásady transparentnosti sú tak popretkávané celým zákonom o verejnom obstarávaní, čo spôsobuje, že práve zásada transparentnosti je tým najoperatívnejším a najefektívnejším ochrancom pravidiel verejného obstarávania v praxi. Napriek uvedenému významu je jej však celkom neprávom venovaná len relatívne marginálna pozornosť. Zásada transparentnosti má, podľa nášho názoru, na verejné obstarávanie nielen na vnútroštátnej úrovni najzásadnejší vplyv. Zásada transparentnosti zásady rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie na základe štátnej príslušnosti nielen významným spôsobom dopĺňa, ale je aj "hnacím motorom" v záujme dosiahnutia cieľa sledovaného prijatím predpisov v oblasti verejného obstarávania, ktorým bolo prioritne zabezpečenie voľného pohybu služieb a otvorenie nenarušenej hospodárskej súťaže vo všetkých členských štátoch (pozri rozsudok vo veci C-26/03 Stadt Halle a RPL Lochau). Ako vyplýva z rozsudku vo veci C-275/98, Unitron Scandinavia a 3-S, alebo aj vo veci C-324/98, Telaustria a Telefonadress, C-496/99, Komisia/CAS Succhi di Frutta, predpisy verejného obstarávania pri realizácii tohto cieľa uplatňujú najmä zásadu zákazu diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, zásadu rovnosti zaobchádzania s uchádzačmi a z nej vyplývajúcu povinnosť transparentnosti.
Zásada transparentno
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.