Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Január 2023

Špecifiká verejného obstarávania IT služieb - webinár

Kategória: Aktuality Autor/i: GrantExpert

Cieľom webinára je priblížiť účastníkom osobitosti procesu obstarávania IT služieb a identifikovať najčastejšie chyby v danom procese. Vďaka webináru si spravíte aj prehľad o nových kompetenciách ÚVO a oprávneniach prijímateľov spojených s novými ...

Priame rokovacie konanie podľa § 115 ods. 3 ZVO

Kategória: Aktuality

Priame rokovacie konanie odôvodnené nemožnosťou plnenia z dôvodov na strane dodávateľa predmetu plnenia podľa § 115 ods. 3 ZVO a povinnosti verejného obstarávateľa voči Úradu pre verejné obstarávanie

Správnosť rozhodnutí ÚVO pri nákupe nájomných bytov už potvrdili aj súdy

Kategória: Aktuality

Úrad pre verejné obstarávanie má záujem, aby sa verejní obstarávatelia nedopúšťali zbytočných pochybení, za ktoré im musí byť následne uložená sankcia.

Pravidlá predkladania Jednotného európskeho dokumentu a možnosti použitia tzv. globálneho údaju

Kategória: Aktuality

Úrad pre verejné obstarávanie dáva do pozornosti nedávno vydané rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 14810-9000/2022 zo dňa 09. 01. 2023, ktoré sa venuje pravidlám predkladania formulárov Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len ,,...

Povinné používanie elektronickej platformy

Kategória: Aktuality

Úrad pre verejné obstarávanie a Úrad vlády SR upozorňujú, že verejní obstarávatelia sú od 01. februára 2023 povinní pri podlimitných zákazkách a vymedzených zákazkách s nízkou hodnotou používať na komunikáciu vo verejnom obstarávaní výhradne elekt...

Výzva na dotáciu na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla

Kategória: Aktuality

Bratislava - 10. januára 2023 -  Ministerstvo hospodárstva  SR vyhlásilo výzvu na dotáciu na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku uplatňovania limitu nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla počas roka 2023. Dotácie z výzvy pokryjú cenový r...

Podpora formou dotácie na rok 2023: Oblasť Ochrana a využívanie vôd

Kategória: Aktuality

Bratislava – 11. januára 2023 – Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 a § 4e ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje Špecifikáciu činn...

Podpora formou dotácie na rok 2023: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L)

Kategória: Aktuality

Bratislava – 10. januára 2023 – Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje Špecifikáciu činností ...

Prvé zdroje z eurofondov 2021 - 2027 podporia rozvoj regiónov, školy, športoviská, cesty a zatepľovanie domov

Kategória: Aktuality

Bratislava – 8. januára 2023 - Európska komisia uhradila prvé zálohové platby na nové eurofondy. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR tak získalo na eurofondový program – Program Slovensko – a dva programy Interreg spo...

Informácia k výzve zameranej na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Kategória: Aktuality

Bratislava – 4. januára 2023 – Podniky môžu požiadať o nenávratné finančné príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov, ktoré im pomôžu znížiť náklady na elektrinu. Na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektrickej energ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.