Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Júl 2023

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 29. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Aktuálne rozhodnutie predsedu úradu k zmluvnej zábezpeke

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda úradu dňa 12. 07. 2023 vydal rozhodnutie č. 14969-P/2022, týkajúce sa zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky „Obnova a modernizácia obalového plášťa bloku B“, v ktorom sa zaoberal požiadavkou na zmluvnú zábezpeku (zábe...

Eurofondy na roky 2014 až 2020 k 21. júlu Slovensko čerpalo na 74,51 %

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 26. júla 2023 - Eurofondy na programové obdobie 2014 až 2020 sa v SR k 21. júlu čerpali na 74,51 %.

Informácia o čerpaní fondov Európskej únie k 30. júnu 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 11. júla 2023 – Ministerstvo financií SR zverejnilo informáciu o čerpaní fondov Európskej únie k 30. júnu 2023. Ide o čerpanie prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov III. programového obdobia 2014 - 2020 (bez Eur...

Vyhlásili ďalšiu výzvu z nových eurofondov: 50 miliónov eur zlepší prístup k vzdelávaniu na základných školách

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 16. júla 2023 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo ďalšiu výzvu z nových eurofondov. V poradí štvrtá výzva z Programu Slovensko s alokáciou 50 miliónov eur je určená na podporu zákla...

Nová dotačná výzva: Podpora projektov zameraných na fyzickú debarierizáciu súvisiacu s oblasťou kultúry alebo umenia

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 23. júla 2023 - Ministerstvo kultúry SR zverejnilo novú dotačnú výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na podporu fyzickej debarierizácie súvisiacej s oblasťou kultúry alebo umenia.

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 27. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Vyhlásili ďalšiu výzvu z nových eurofondov: 50 miliónov eur zlepší prístup k vzdelávaniu na základných školách

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 16. júla 2023 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) vyhlásilo ďalšiu výzvu z nových eurofondov. V poradí štvrtá výzva z Programu Slovensko s alokáciou 50 miliónov eur je určená na podporu zákla...

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 26. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Oznam o ukončení migrácie IS EVO

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

IS EVO bol úspešne migrovaný do infraštruktúry Úradu vlády SR.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.