Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch máj – jún 2023 nasledujúce rozhodnutie k problematike verejného obstarávania.

Vec C-101/22 P
11. máj 2023
Účastníci konania
1. Európska komisia - odvolateľka, v zastúpení: L. André, M. Ilkova a O. Verheecke, splnomocnení zástupcovia,
2. ďalší účastníci konania:
Sopra Steria Benelux, so sídlom v Bruseli (Belgicko),
Unisys Belgium, so sídlom v Bruseli,
v zastúpení: L. Masson a G. Tilman, avocats,
Téma
Článok 169 - Odvolanie proti výroku rozhodnutia Všeobecného súdu - Verejné obstarávanie služieb - Postup verejného obstarávania - Nariadenie (EÚ, Euratom) 2018/1046- Článok 170 ods. 3 - Bod 23 prílohy I - Vylúčený uchádzač, ktorý oboznámil Európsku komisiu s náznakmi týkajúcimi sa neobvykle nízkej ceny vybranej ponuky - Rozsah povinnosti odôvodnenia, ktorú má verejný obstarávateľ"
Európska komisia svojím odvolaním navrhuje
Zrušenie rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie z 1. decembra 2021, Sopra Steria Benelux a Unisys Belgium/Komisia (T546/20, ďalej len "napadnutý rozsudok", EU:T:2021:846), ktorým Všeobecný súd zrušil jej rozhodnutie z 2. júla 2020 týkajúce sa jednak odmietnutia spoločnej ponuky, ktorú predložili, pokiaľ ide o časť A, Sopra Steria Benelux a Unisys Belgium (ďalej spoločne len "spoločnosti S2U"), a to v rámci postupu verejného obstarávania s referenčným číslom TAXUD/2019/OP/0006 týkajúceho sa služieb špecifikácie, vývoja, údržby a podpory tretej úrovne informatických platforiem Generálneho riaditeľstva Komisie pre dane a colnú úniu, a jednak zadania zákazky týkajúcej sa tejto časti inému konzorciu, ktoré predložilo ponuku (ďalej len "sporné rozhodnutie").
Okolnosti predchádzajúce sporu sú v bodoch 1 až 8 napadnutého rozsudku uvedené takto
Dňa 6. decembra 2019 Európska komisia zverejnila v dodatku k
Úradnému vestníku Európskej únie
(Ú.v. 2019/S 236577462) oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania s referenčným číslom TAXUD/2019/OP/0006 a týkajúceho sa služieb špecifikácie, vývoja, údržby a podpory informatických platforiem Generálneho riaditeľstva Komisie pre dane a colnú úniu. Táto zákazka pozostávala z dvoch častí, a to z časti A s názvom ‚Služby vývoja pre platformu CCN/CSIL' a z časti B s názvom ‚Služby vývoja pre platformy CCN2(ng), SPEED2(ng), CDCO/TSOAP a SSV' a jej výberovým kritériom bol najlepší pomer kvality a ceny, pričom technická kvalita a cena tvorili v tomto poradí 70% a 30% v rámci hodnotenia ponúk. Pre každú z týchto dvoch častí mala Komisia uzatvoriť rámcovú zmluvu na obdobie 36 mesiacov, obnoviteľnú trikrát na po sebe nasledujúce obdobia 12 mesiacov, s uchádzačom, ktorý ponúkne najlepší pomer kvality a ceny, pod podmienkou, že splní určité minimálne kritériá vzhľadom na oprávnenosť, nevylúčenie, spôsobilosť a súlad ponuky.
Dňa 27. februára 2020 [spoločnosti S2
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.