Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Je možné predloženie vzorky nahradiť jednotným európskym dokladom?

Dátum: Rubrika: Články

V praxi sa ustálilo, že vyžadovanie vzoriek predstavuje podmienku účasti technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. m) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Na základe uvedeného sa môže zdať samo­zrejmé, že v rámci ponuky môže uchádzač predbežne nahradiť predloženie vzorky jednotným európskym dokladom (ďalej len „JED“). V rámci tohto príspevku poukazujeme na nedokonalosť znenia § 39 ZVO. Odpoveď na otázku položenú v nadpise tohto príspevku tak nie je vôbec jednoznačná.

ÚČEL JEDNOTNÉHO EURÓPSKEHO DOKUMENTU JED-U
V súvislosti s účelom JED-u Úrad pre verejné obstarávanie opakovane uvádza nasledovné:
Jednotný európsky dokument (ďalej len ako "JED") predstavuje koncepciu "čestného vyhlásenia" - ide o štandardizovaný formulár, platný v celej EÚ, určený Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/7 z 5. januára 2016. Jednotným európskym dokumentom je možné predbežne nahradiť doklady slúžiace na preukázanie splnenia podmienok účasti. Formulár JED-u zverejnený na webovom sídle úradu má "všeobecný" charakter a záujemca ho môže v súlade s § 39 ZVO použiť na predbežné nahradenie dokladov
(Metodické usmernenie č. 10362-5000/2020 zo dňa 17.07.2020).
Uvedené vychádza z § 39 ZVO:

(1) Jednotný európsky dokument na účely tohto zákona je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.
(2) Jednotný európsky dokument obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že
a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie,
b) spĺňa objektívne

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.