Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Návrhy generálneho advokáta k problematike verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Súdny dvor EÚ vydal v mesiacoch marec – apríl 2021 nasledujúce návrhy k problematike verejného obstarávania.

Dátum podania návrhu

Číslo prípadu

Názov podávateľa návrhu

Téma

4.3.2021

Spojené veci C‑811/19 a C‑840/19

Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție proti NC

Ochrana finančných záujmov Európskej únie – Článok 325 ods. 1 ZFEÚ – Trestné konanie týkajúce sa korupcie – Projekty, ktoré sú čiastočne financované z Európskych fondov –Vnútroštátna právna úprava, ktorá obsahuje požiadavku špecializácie súdnych senátov vo veciach týkajúcich sa korupcie – Rozhodnutie Ústavného súdu, ktorým sa nariaďuje opätovné prvostupňové preskúmanie súdnych rozhodnutí vydaných nešpecializovanými senátmi – Právo na súd zriadený zákonom – Článok 47 druhý odsek Charty základných práv Európskej únie – Nezávislosť súdov – Článok 19 ods. 1 druhý pododsek ZEÚ – Prednosť práva Únie – Disciplinárne konanie proti sudcom

8.3.2021 

Vec C-642/20

Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Taliansko) 27. novembra 2020 – Caruter s.r.l. proti S.R.R. Messina Provincia S.c.P.A., Comune di Basicò, Comune di Falcone, Comune di Fondachelli Fantina, Comune di Gioiosa Marea, Comune di Librizzi, Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, Comune di Montagnareale, Comune di Oliveri, Comune di Piraino, Comune di San Piero Patti, Regione Siciliana – Urega – Ufficio regionale espletamento gare d’appalti lavori pubblici Messina, Regione Siciliana – Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità

Článok 63 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24 z 26. februára 2014

8.3.2021 

Vec C-719/20

Consiglio di Stato (Taliansko) 30. decembra 2020 – Comune di Lerici proti Provincia di La Spezia

Článok 12 smernice 2014/24/EÚ z 26. februára 2014

11.3.2021

Spojené veci C‑174/19 P a C‑175/19 P

Scandlines Danmark ApS, Scandlines Deutschland GmbH (C‑174/19 P) Stena Line Scandinavia AB (C‑175/19 P) proti Európskej komisii

Odvolanie – Žaloba o neplatnosť – Štátna pomoc – Individuálna pomoc – Verejné financovanie železničného spojenia cez oblasť Fehmarn – Rozhodnutie, ktorým sa po skončení fázy predbežného preskúmania vyhlasuje, že opatrenie nepredstavuje štátnu pomoc – Požiadavka týkajúca sa spôsobilosti narušiť hospodársku súťaž – Zákonný monopol – Vzájomné odvolanie – Prípustnosť

15.3.2021 

Vec C-669/20

Veridos GmbH proti Minister vnútra Bulharskej republiky, Mühlbauer ID Services GmbH – S&T

Článok 56 smernice 2014/24/EÚ v spojení s jej článkom 69, resp. článkom 38 smernice 2009/81/ES v spojení s jej článkom 49. Článok 47 Charty základných práv Európskej únie

12.4.2021

Vec C-68/21

Consiglio di Stato (Taliansko) 3. februára 2021 – Iveco Orecchia SpA/APAM Esercizio SpA

Súlad s právom Únie – najmä s ustanoveniami smernice 2007/46/ES 

15.4.2021

Vec C‑927/19

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras za účasti: UAB Ecoservice Klaipėda, UAB Klaipėdos autobusų parkas, UAB Parsekas, UAB Klaipėdos transportas

Verejné obstarávanie – Smernica 2014/24/EÚ – Články 21, 50 a 55 – Dôvernosť – Právomoc verejného obstarávateľa – Smernica (EÚ) 2016/943 – Uplatniteľnosť – Smernica 89/665/EHS – Články 1 a 2

19.4.2021

Vec C-676/20

Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Španielsko) 11. decembra 2020 – ASADE – Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio protiConsejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

Poskytovanie sociálnych služieb

Spojené veci C811/19 a C840/19
Návrh na začatie prejudiciálneho konania
4. marca 2021
Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Direc?ia Na?ională Anticorup?ie proti NC
Ochrana finančných záujmov Európskej únie - Článok 325 ods. 1 ZFEÚ - Trestné konanie týkajúce sa korupcie - Projekty, ktoré sú čiastočne financované z Európskych fondov - Vnútroštátna právna úprava, ktorá obsahuje požiadavku špecializácie súdnych senátov vo veciach týkajúcich sa korupcie - Rozhodnutie Ústavného súdu, ktorým sa nariaďuje opätovné prvostupňové preskúmanie súdnych rozhodnutí vydaných nešpecializovanými senátmi - Právo na súd zriadený zákonom - Článok 47 druhý odsek Charty základných práv Európskej únie - Nezávislosť súdov - Článok 19 ods. 1 druhý pododsek ZEÚ - Prednosť práva Únie - Disciplinárne konanie proti sudcom
1.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.