Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Predloženie dokladu z centrálneho registra exekúcií ako podmienka účasti ekonomického a finančného postavenia

Dátum: Rubrika: Články

V aplikačnej praxi sa začína ako podmienka účasti ekonomického a finančného postavenia objavovať požiadavka na predloženie dokladu z Centrálneho registra exekúcií. V tomto príspevku si dovoľujeme analyzovať zákonnosť takejto podmienky účasti ekonomického a finančného postavenia, ako aj aplikačné dopady takejto podmienky účasti v kontexte debyrokratizácie štátnej správy.

 

Predloženie dokladu z centrálneho registra exekúcií ako podmienka účasti ekonomického a finančného postavenia
JUDr.
Juraj
Tkáč
Čo je Centrálny register exekúcií
Na oficiálnej stránke Centrálneho registra exekúcií1)sa uvádza nasledovné: "
Centrálny register exekúcií je verejným zoznamom dostupným na webovom sídle komory, do ktorého sa zapisujú údaje o každej právoplatne neskončenej exekúcii. Podrobnosti a rozsah zapisovaných údajov upravuje zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov [Exekučný poriadok (ďalej aj "EP")] a vyhláška č. 355/2014 Z.z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 o centrálnom registri exekúcií.
Exekútor, ktorý je poverený vykonaním exekúcie, zástupca, náhradník alebo nástupca exekútora vykonáva do Centrálneho registra exekúcií do 7 dní od právoplatnosti rozhodnutia zápis alebo zmenu údajov o právoplatne neskončenej exekúcii. Záznam o právoplatne ukončenej exekúcii vymaže exekútor z Centrálneho registra exekúcií do 14 dní.
Slovenská komora exekútorov poskytuje prístup pre verejnosť do Centrálneho registra exekúcií, prostredníctvom ktorého je možné získať elektronické informácie o prebiehajúcich exekúciách, vydáva na žiadosť výpis alebo potvrdenie o tom, že určitý zápis v Centrálnom registri exekúcií nie je. Výpis a potvrdenie podľa predchádzajúcej vety sú verejnými listinami preukazujúcimi stav evidovaný v Centrálnom registri exekúcií ku dňu ich vydania. Výška odmeny za prístup do registra upravuje § 3 vyhlášky č. 355/2014 Z.z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 o centrálnom registri exekúcií s účinnosťou od 1. júla 2016.
Orgánom verejnej moci a exekútorom poskytuje Slovenská komora exekútorov prístup bezodplatne na základe písomnej žiadosti."
K možnosti vyžadovania výpisu z Centrálneho registra exekúcií ako podmienky účasti preukázania ekonomického a finančného postavenia
Podľa § 33 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO" alebo "zákon o verejnom obstarávaní"):
"Finančné a ekonomické postavenie sa preukazu
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.