Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch máj – jún 2021 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania.

Dátum vydania rozhodnutia

Číslo prípadu

Názov účastníka rozhodnutia

Téma

24. marca 2021, zverejnený 17. mája 2021 Úradný vestník Európskej únie C 189/2

Vec C- 771/19

Podal Symvoulio tis Epikrateias – Grécko Žalované: Archi Exetasis Prodikastikon Prosfigon (AEPP), Attiko Metro A.E. za účasti: SALFO kai Synergates Anonymi Etairia Meletitikon Ypiresion Technikon Ergon – Grafeio Doxiadi Shymvouloi gia Anaptyxi kai Oikistiki AE – TPF Getinsa Euroestudios SL, SALFO kai Synergates Anonymi Etairia Meletitikon Ypiresion Technikon Ergon, Grafeio Doxiadi Shymvouloi gia Anaptyxi kai Oikistiki AE, TPF Getinsa Euroestudios SL

Verejné obstarávanie vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom odvetví – Smernica 92/13/EHS – Postupy preskúmavania – Fáza pred zadaním zákazky – Vyhodnotenie ponúk – Zamietnutie technickej ponuky a prijatie ponuky konkurenta – Odklad výkonu tohto aktu – Legitímny záujem vylúčeného uchádzača napadnúť nezrovnalosti ponuky úspešného uchádzača)

20. mája 2021

Vec C‑6/20

Sotsialministeerium proti Riigi Tugiteenuste Keskus, predtým Innove SA, za účasti: Rahandusministeerium

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článkov 2 a 46 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, 2004, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132), ako aj zásady ochrany legitímnej dôvery.

2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi Sotsiaalministeerium (ministerstvo sociálnych vecí, Estónsko) a Riigi Tugiteenuste Keskus (Štátne centrum zdieľaných služieb), predtým Innove SA, vo veci rozhodnutia o finančnej oprave, ktorým Riigi Tugiteenuste Keskus zamietlo niektoré žiadosti o platby podané týmto ministerstvom v rámci projektu nákupu a distribúcie potravinovej pomoci najodkázanejším osobám.

3. júna 2021

Vec C‑210/20

 Rad Service Srl Unipersonale, Cosmo Ambiente Srl, Cosmo Scavi Srl proti Del Debbio SpA, Gruppo Sei Srl, Ciclat Val di Cecina Soc. Coop., Daf Costruzioni Stradali Srl, za úč

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.