Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch november - december 2021 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania.

Dátum vydania rozhodnutia

Číslo prípadu

Názov účastníka rozhodnutia

Téma

11. novembra 2021

Vec C-819/19

Stichting Cartel Compensation, Equilib Netherlands BV proti Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, Martinair Holland NV, Deutsche Lufthansa AG, Lufthansa Cargo AG, British Airways plc, Air France SA, Singapore Airlines Ltd, Singapore Airlines Cargo Pte Ltd, Swiss International Air Lines AG, Air Canada, Cathay Pacific Airways Ltd, Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden, SAS AB, SAS Cargo Group A/S,

Články 81, 84 a 85 ES – Článok 53 Dohody o EHP – Kartelové dohody – Konanie podnikov v odvetví leteckej dopravy medzi Európskym hospodárskym priestorom (EHP) a tretími krajinami, ku ktorému došlo počas účinnosti článkov 84 a 85 ES – Žaloba o náhradu škody – Právomoc vnútroštátnych súdov uplatniť článok 81 ES a článok 53 Dohody o EHP

18. novembra 2021

Vec C-306/20

„Visma Enterprise“ SIA proti Konkurences padome

Hospodárska súťaž – Kartely – Článok 101 ods. 1 a 3 ZFEÚ – Vertikálne dohody – Obmedzenie ‚z hľadiska cieľa‘ alebo ‚z hľadiska následku‘ – Výnimka – Registrácia potenciálnej transakcie s konečným užívateľom zo strany distribútora – Ustanovenie priznávajúce distribútorovi ‚prednosť pri uskutočnení predajnej transakcie‘ počas šiestich mesiacov od registrácie – Výnimka – Námietka užívateľa – Právomoc Súdneho dvora – Výlučne vnútroštátna situácia – Vnútroštátne právne predpisy, ktoré sú v súlade s riešeniami upravenými právom Únie“

6. decembra 2021

Vec C-581/20

Varchoven kasacionen săd – Bulharsko – Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad/TOTO

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.