Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch máj – jún 2022 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania.

Dátum vydania rozhodnutia Číslo prípadu Názov účastníka rozhodnutia Téma
12. máj 2022 Vec C‑719/20 Comune di Lerici proti Provincia di La Spezia, za účasti: IREN SpA, ACAM Ambiente SpA, Verejné zákazky – Nakladanie s odpadom – Zadanie zákazky in house – Smernica 2014/24/EÚ – Články 12 a 72 – Nespĺňanie podmienok ‚podobnej kontroly v dôsledku zlúčenia podnikov – Možnosť hospodárskeho subjektu, ktorý je nástupcom, pokračovať v poskytovaní služieb
16. jún 2022 Vec C‑376/21 Zamestnik‑ministăr na regionalnoto razvitie i blagoustrojstvoto i răkovoditel na Upravljavaštija organ na Operativna programa „Regioni v rastež“ 2014‑2020 Neuplatniteľnosť na verejné zákazky zadávané členskými štátmi a financované z prostriedkov pochádzajúcich z európskych štrukturálnych a investičných fondov – Smernica 2014/24/EÚ – Priamy a nepodmienený odkaz na ustanovenia práva Únie vo vnútroštátnej právnej úprave – Uplatniteľnosť na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako prahová hodnota stanovená smernicou – Článok 32 ods. 2 písm. a)
20. jún 2022 Vec C‑642/20 Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione sici
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.