Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch júl – október 2022 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania.

V spojených veciach C-274/21 a C-275/21
Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Verejné zákazky - Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012- Neuplatniteľnosť na konania o nariadení predbežného opatrenia a postupy preskúmania uvedené v článku 2 smernice 89/665/EHS v prípade neexistencie cezhraničného prvku - Smernica 2014/24/EÚ - Článok 33 - Posúdenie rámcovej dohody ako zmluvy v zmysle článku 2a ods. 2 smernice 89/665 - Nemožnosť zadať novú verejnú zákazku, ak už bolo dosiahnuté maximálne množstvo a/alebo maximálna hodnota dotknutých prác, dodávok tovaru alebo služieb, ktoré stanovuje rámcová dohoda - Vnútroštátna právna úprava stanovujúca zaplatenie poplatkov za prístup k spravodlivosti v rámci správneho súdnictva v oblasti verejných zákaziek - Povinnosti určiť a zaplatiť poplatky za prístup k spravodlivosti predtým, ako súd rozhodne o návrhu na nariadenie predbežného opatrenia alebo o návrhu na preskúmanie - Netransparentný postup verejného obstarávania - Zásady efektivity a ekvivalencie - Potrebný účinok - Právo na účinný prostriedok nápravy - Smernica 89/665 - Články 1, 2 a 2a - Článok 47 Charty základných práv Európskej únie - Vnútroštátna právna úprava stanovujúca zamietnutie návrhu na preskúmanie v prípade nezaplatenia poplatku za prístup k spravodlivosti - Určenie odhadovanej hodnoty verejnej zákazky
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.