Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch január - február 2023 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania.

Vec C-682/21
26. január 2023
Verejné zákazky - Smernica 2014/24/EÚ - Článok 57 ods. 4 písm. g) - Nepovinný dôvod vylúčenia spojený s nedostatkami v rámci predchádzajúcej zákazky - Zákazka zadaná skupine hospodárskych subjektov - Ukončenie tejto zákazky - Automatický zápis všetkých členov skupiny do zoznamu nespoľahlivých dodávateľov - Zásada proporcionality
Rozsudok
1. Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 18 ods. 1 a článku 57 ods. 4 písm. g) a článku 57 ods. 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú.v. EÚ L 94, 2014, s. 65), ako aj článku 1 ods. 1 a 3 smernice Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (Ú.v. ES L 395, 1989, s. 33; Mim. vyd. 06/001, s. 246), zmenenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú.v. EÚ L 94, 2017, s. 1).
2. Tento návrh bol podaný v rámci sporov medzi spoločnosťami "HSC Baltic" UAB, "Mitnija" UAB a "Montuotojas" UAB a Vilniaus miesto savivaldybes administracija (mestská správa mesta Vilnius, Litva) (ďalej len "mesto Vilnius"), ktorú podporujú spoločnosti "Active Construction Management" UAB, v konkurze, a "Vilniaus vystymo kompanija" UAB, vo veci následkov ukončenia verejnej zákazky pre HSC Baltic, Mitnija a Montuotojas zadanej skupine hospodárskych subjektov, ktorej boli súčasťou.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.