Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Uznesenia Súdneho dvora Európskej únie

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Súdny dvor EÚ vydal v 1. štvrťroku 2020 nasledujúce uznesenia ESD k problematike verejného obstarávania.

Dátum vydania rozhodnutia Číslo prípadu Názov účastníka sporu Téma
20. 11. 2019 Vec C-552/18 Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) Consiglio di Stato – Taliansko) – Indaco Service Soc. coop. sociale, konajúca vo svojom mene a ako splnomocnená zástupkyňa Coop. sociale il Melograno/Ufficio Territoriale del Governo Taranto Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Verejné zákazky – Smernica 2014/24/ES – Článok 57 ods. 4 písm. c) a g) – Verejné zákazky na služby – Nepovinné dôvody vylúčenia – Závažné odborné pochybenie – Spochybnenie bezúhonnosti hospodárskeho subjektu – Staršia zmluva – Vykonanie – Nesplnenie povinnosti – Vypovedanie – Žaloba – Posúdenie nesplnenia zmluvy verejným obstarávateľom – Zabránenie až do skončenia súdneho konania
6. 2. 2020 Vec C-11/19 Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) Azienda ULSS n. 6 Euganea proti Pia Opera Croce Verde Padova Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Verejné zákazky – Smernica 2014/24/EÚ – Článok 10 písm. h) – Článok 12 ods. 4 – Osobitné vylúčenia pre zákazky na služby – Služby civilnej obrany, civilnej ochrany a prevencie nebezpečenstva – Neziskové organizácie alebo združenia – Služba bežnej a urgentnej zdravotníckej prepravy – Regionálna právna úprava, ktorá prednostne stanovuje využitie partnerstva medzi verejnými obstarávateľmi – Sloboda členských štátov, pokiaľ ide o výber spôsobu poskytovania služieb – Limity – Povinnosť odôvodnenia
6. 2. 2020 Spojené veci C-89/19 až C-91/19 Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) Rieco SpA proti Comune di Lanciano, Ecolan SpA (C‑89/19), Comune di Ortona, Ecolan SpA (C‑90/19), Comune di San Vito Chietino, Ecolan SpA (C‑91/19) Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora – Verejné zákazky – Smernica 2014/24/EÚ – Článok 12 ods. 3 – Vnútroštátna právna úprava uprednostňujúca zadávanie verejných zákaziek na úkor zmlúv in house – Sloboda členských štátov, pokiaľ ide o voľbu spôsobu poskytovania služieb – Obmedzenia – Vnútroštátna právna úprava, ktorá vylučuje možnosť verejného obstarávateľa zohľadniť v rámci základného imania subjektu vo vlastníctve verejných obstarávateľov obchodné podiely, ktoré nemôžu zaručiť kontrolu tohto subjektu alebo právo veta
20. 6. 2020 Vec C-424/18 Uznesenie Súdneho dvora (deviata komora) Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Taliansko) – Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza „Croce Verde“/Ulss 5 Polesana Rovigo, Regione del Veneto Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Verejné obstarávanie tovaru, prác alebo služieb – Smernica 2014/24/EÚ – Článok
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.