Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Výzvy á la carte

Dátum:

Prvé výzvy na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov už čoskoro otvoria dvere k príležitostiam nového programového obdobia. Netreba čakať na to, kedy výzva vyjde, ale treba konať už teraz. Zvýši sa tak šanca na reálne získanie podpory pre projekty.

Výzvy á la carte
Tamás
Szoke
partner, Centire
Maroš
Janovič
senior konzultant, Centire
Koniec roka 2014 bol bohatý na rozhodnutia Európskej komisie (EK), ktorými sa schválili operačné programy nového programového obdobia. Napríklad koncom októbra bol schválený
Operačný program kvalita životného prostredia
a koncom decembra
Integrovaný regionálny operačný program
, ktorý je najviac očakávaným operačným programom medzi starostami a primátormi.
Dôležité výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na rok 2015
1. Rekonštrukcia priestorov pre poskytovanie sociálnych služieb - špecifický cieľ 2.1.1.
bude podporovať aktivity zamerané na vytváranie vhodných priestorových podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb a zabezpečovanie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a to
rekonštrukciou, rozširovaním a modernizáciou vhodných stavebných objektov
pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie. Okrem vyššie uvedeného bude možné v rámci tohto špecifického cieľa počas roka 2015 žiadať nenávratný finančný príspevok na
budovanie zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov
s cieľom podpory zosúladenia rodinného a pracovného života a zvýšenia zamestnanosti žien.
2. Rozširovanie kapacít materských škôl - špecifický cieľ 2.2.1
bude počas roku 2015 financovať aktivity zamerané predovšetkým na sprístupnenie služieb infraštruktúry materských škôl s cieľom zvýšenia zaškolenosti detí materských škôl a zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelania prispievajúceho k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky. Podpora bude poskytovaná pre výstavbu nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.