Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zjednotenie nabíjačiek a európska zelená dohoda

Dátum: Rubrika: Články

V súčasnosti pre EÚ predstavuje produkcia odpadu z rôznych typov nabíjačiek elektronických zariadení odhadom 11 000 ton elektronického odpadu ročne. Aktuálna situácia si vyžaduje systematickú zmenu, ktorú predstavuje zavedenie zjednotenia nabíjačiek s koncovkou USB Type – C pre všetky mobilné telefóny, tablety a fotoaparáty slúchadlá, reproduktory a herné konzoly v krajinách EÚ. Uvedená legislatívna povinnosť zabezpečuje zvýšenie udržateľnosti výrobkov a zníženie nadmerného elektronického odpadu. Podobný osud čaká aj notebooky, ktoré sa budú musieť v budúcnosti taktiež tejto požiadavke prispôsobiť avšak s dlhším časovým obdobím až 40 mesiacov. Väčší dosah a zavádzanie ekologických tovarov, služieb a stavebných prác predstavuje Európska zelená dohoda, ktorej hlavné zamerania rozoberieme v tomto článku.

Uvedené legislatívne zmeny budú musieť byť zavedené aj do špecifikácie nakupovaných výrobkov prostredníctvom verejného obstarávania, čím takéto zjednotené nabíjačky predstavujú ekologicky pôsobiaci produkt, preto aj takéto zákazky budú zelené s pozitívnym vplyvom na zníženie elektronického odpadu a zvýšenia ochrany životného prostredia.
V minulosti boli a ešte stále sú mobilné telefóny kompatibilné len s konkrétnymi nabíjačkami, čo predstavuje nepraktický prístup v prípade, keď konečný užívateľ disponuje viacerými elektronickými zariadeniami, pričom každé z nich musí mať odlišnú nabíjačku. Jednotný štandard by umožnil predávať mobilné telefóny samostatne, čo by kupujúcemu znížilo náklady.
Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (ďalej len "smernica o ekodizajne") rozlišujeme nasledujúce kategórie výrobkov, ktoré musia spĺňať požiadavky na ekodizajn:
1.
svietidlá pre domácnosti a odvetvie služieb
- smerové aj nesmerové svetelné zdroje (vrátane zdrojov ultrafialového žiarenia), žiarivky (bez zabudovaného predradníka), výbojky s vysokou svietivosťou, predradníky a svietidlá, s ktorými možno prevádzkovať takéto svetelné zdroje,
2.
elektrické prístroje
- počítače a servery, herné konzoly, jednoduché/komplexné set-top boxy, sieťové zariadenia v pohotovostnom režime, televízory,
3.
domáce spotrebiče
- sporáky a rúry na pečenie, umývačky riadu, mrazničky, chladničky, sušičky bielizne, práčky, vysávače,
4.
vykurovacie a chladiace zariadenia
- klimatizačné zariadenia, vykurovacie telesá, pohodové ventilátory, vykurovacie telesá, priemyselné ventilátory, lokálne ohrievače priestoru, lokálne ohrievače priestoru na tuhé palivo, kotly na tuhé palivo, vetracie jednotky, ohrievače vody,
5.
ostatné výrobky
- obehové čerpadlá, elektromotory, spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime a vo vypnutom stave, externé zdroje napájania, zobrazovacie zariadenia, výkonové transformátory, profesionálne chladiace zariadenia, vodné čerpadlá.
V smernici o ekodizajne sa uvádzajú dva druhy požiadaviek:
1.
Osobitné požiadavky
obsahujú presné hodnoty aj s hranicami hodnôt. Napríklad maximálna spotreba energie alebo minimálne množstvá recyklovaného materiálu použitého vo výrobe.
2.
Vo
všeobecných požiadavkách
nie sú stanovené žiadne hranice hodnôt, môže sa však požadovať, aby:
-
výrobok bol "energeticky účinný" alebo "recyklovateľný",
-
boli poskytnuté informácie o tom, ako používať a udržiavať výrobok tak, aby sa minimalizoval jeho vplyv na životné prostredie,
-
sa vykonávala analýza životného cyklu výrobku s cieľom identifikovať zlepšovateľské a alternatívne konštrukčné riešenia.
Dôsledkom zavedenia nových minimálnych požiadaviek môže byť zákaz predaja všetkých nevyhovujúcich výrobkov v členských štátoch EÚ. Príkladom sú tradičné vláknové žiarovky, ktorých predaj sa postupne ukončoval od roku 2009.
EURÓPSKA ZELENÁ DOHODA
Medzinárodne významným dokumentom v oblasti zavádzania ekologických tovarov, služieb a stavebných prác je Európska zelená dohoda.
Európska zelená dohoda predstavuje plán Európskej komisie na ekologickú transformáciu hospodárstva EÚ v záujme udržateľnej budúcnosti. Celý svet vrátane Európy sa bude musieť vysporiadať s čoraz častejšími a náročnejšími výzvami v oblasti životného prostredia a zmeny klímy. Práve Európska zelená dohoda by mala predstavovať nástroj, ako čeliť daným výzvam a premeniť ich na príležitosti. Primárnym cieľom Európskej zelenej dohody je zabezpečiť, aby do roku 2050 bola Európa vôbec prvý klimaticky neutrálny kontinent. Daný dlhodobý cieľ znamená, že do roku 2050 sa čisté emisie skleníkových plynov vyprodukované členskými štátmi Európskej únie budú rovnať nule. Dohoda si rovnako dáva za cieľ oddeliť hospodársky rast od využívania zdrojov a zabezpečiť, že pripravované zmeny budú spravodlivé a inkluzívne, pričom sa nezabudne na žiadneho jednotlivca či región. [1]
Na Európsku zelenú dohodu bude smerovať tretina investícií vo výške 1,8 bilióna eur z plánu obnovy NextGenerationEU a financovať sa bude aj zo 7-ročného rozpočtu EÚ.
Schéma (obr. 1) znázorňujúca jednotlivé prvky Európskej zelenej dohody [1] je nasledujúca:
Obrázok 1 Jednotlivé prvky Európskej zelenej dohody
V časti "Začleňovanie hľadiska udržateľnosti do všetkých politík EÚ" v Európskej zelenej dohode sa pojednáva o nasledujúcich piatich bodoch:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.