Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Október 2021

Výber z metodickej a vzdelávacej činnosti za 3. štvrťrok 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie dáva verejným obstarávateľom a obstarávateľom do pozornosti zhrnutie jeho metodickej a vzdelávacej činnosti za 3. štvrťrok 2021, obsahujúce najčastejšie okruhy otázok, ktoré boli predmetom metodickej a vzdelávacej prá...

Poskytnú dotáciu na podporu ľudských práv

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 29. októbra – Ministerstvo spravodlivosti SR zverejnilo informáciu o výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu ľudských práv na rok 2022.

Výzva Fondu na podporu umenia č.3/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 29. októbra 2021 - Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 3/2022 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky. Termín na predloženie žiadostí je do 22.11.2021.

Výzva na zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 27. októbra 2021 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020 pripravuje vyhlásenie výzvy na predloženie žiadosti o nenávratn...

Posunutie 4. kola výzvy na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 27. októbra 2021 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje potenciálnych žiadateľov o posune termínu 4. hodnotiaceho kola zameranej na podporu dobudov...

Nórske fondy posúvajú Slovensko k zelenej Európe

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo životného prostredia SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky schválilo 9 projektov za 5,6 mil. eur, ktoré prispejú k zachovaniu biodiverzity a zmierňovaniu dôsledkov klimatickej krízy. Vďaka projektom, financovaných z Nórskych fondov, sa obnoví 21 mokra...

M. Hlivák: Teší ma, že sme splnili úlohu z plánu obnovy

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslava Hliváka potešilo, že v pláne obnovy a odolnosti je potreba reformy verejného obstarávania, ktorú zaisťuje novela zákona o verejnom obstarávaní, označená zelenou farbou. Informovala o tom riad...

Samospráve sa nepáči, že jej štát chce dať z eurofondov iba minimum

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Nitra - 26. októbra 2021 - Zástupcovia samospráv v nitrianskom regióne ostro kritizujú spôsob, akým chce štát pristúpiť k prerozdeľovaniu peňazí z európskych fondov v novom programovom období 2021 - 2027. S novými podmienkami čerpania financií sú ...

Novela o verejnom obstarávaní zahŕňa návrhy INEKO na posilnenie nezávislosti ÚVO

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorú začiatkom októbra schválil parlament, obsahuje aj ustanovenia na posilnenie nezávislosti Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Na tejto časti úrad spolupracoval s Inštitútom pre ekonomické a sociálne ref...

Stále pracoviská v regiónoch organizujú online školenia – termíny na november 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie(ÚVO) v regiónoch v rámci svojej vzdelávacej činnosti pripravujú bezplatné on-line kurzy na témy "Zákazka s nízkou hodnotou", "Základy verejného obstarávania v kontexte kontroly" a "Súhrnné správy". A...

Výzva na podporu vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve v MRK

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 26. októbra 2021 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu programo...

Výzva rezortu školstva: Snoezelen miestnosť

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 26. októbra 2021 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Snoezelen miestnosť“. Cieľom výzvy je podpora terapeutických a ed...

Grantová výzva Zrelí na dobu digitálnu

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 23. októbra 2021 – Grantová výzva podporí vzťah seniorov 65+ k digitálnym technológiám. Oprávneným žiadateľom sú aj mestá a obce. Uzávierka prijímania žiadostí o grant je k 31. decembru 2021.

Vyhlásili výzvu prostredníctvom kreatívneho vouchera

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 21. októbra 2021 - Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrova...

Oznam k výzve na zvýšenie kapacít ZŠ Bratislavského kraja

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 22. októbra 2021 - Riadiaci orgán pre IROP zverejnil oznam o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a informáciu o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí ...

Aktualizácia výzvy na deinštitucionalizáciu existujúcich zariadení

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 22. októbra 2021 -  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydal dokument Aktualizácia č. 13 k výzve na predkladanie žiadostí ...

Úrad pre verejné obstarávanie pripravil špecifickú príručku s názvom Verejné obstarávanie v oblasti vedy a výskumu

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Veda a výskum má v našej spoločnosti významnú spoločenskú úlohu. Získanie korektných informácií z vedeckej a výskumnej činnosti pomáha pri prijímaní dôležitých rozhodnutí nielen vo verejnej politike, ale aj v osobnom živote každého človeka. Je tak...

IS EVO aj po 3 rokoch s prívlastkom najpoužívanejší

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

„Od spustenia modernizovaného informačného systému Elektronického verejného obstarávania (IS EVO) do ostrej prevádzky uplynuli už 3 roky a môžeme smelo povedať, že jeho modernizácia mala význam. Za tento čas bolo vykonaných viacero drobných, ale a...

Plánovaná odstávka IS ÚVO

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Od 31. októbra 2021 (nedeľa) 8:00 bude prebiehať technická údržba informačných systémov v správe Úradu pre verejné obstarávanie.

IROP: Aktualizácia výzvy na podporu kultúrnych inštitúcií

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 18. októbra 2021 – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre IROP zverejnil usmernenie k podmienke poskytnutia príspevku „Podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovania p...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.