Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2021

Vyhlásili výzvu prostredníctvom kreatívneho vouchera

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 21. októbra 2021 - Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrova...

Oznam k výzve na zvýšenie kapacít ZŠ Bratislavského kraja

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 22. októbra 2021 - Riadiaci orgán pre IROP zverejnil oznam o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a informáciu o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí ...

Aktualizácia výzvy na deinštitucionalizáciu existujúcich zariadení

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 22. októbra 2021 -  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydal dokument Aktualizácia č. 13 k výzve na predkladanie žiadostí ...

Úrad pre verejné obstarávanie pripravil špecifickú príručku s názvom Verejné obstarávanie v oblasti vedy a výskumu

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Veda a výskum má v našej spoločnosti významnú spoločenskú úlohu. Získanie korektných informácií z vedeckej a výskumnej činnosti pomáha pri prijímaní dôležitých rozhodnutí nielen vo verejnej politike, ale aj v osobnom živote každého človeka. Je tak...

IS EVO aj po 3 rokoch s prívlastkom najpoužívanejší

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

„Od spustenia modernizovaného informačného systému Elektronického verejného obstarávania (IS EVO) do ostrej prevádzky uplynuli už 3 roky a môžeme smelo povedať, že jeho modernizácia mala význam. Za tento čas bolo vykonaných viacero drobných, ale a...

Plánovaná odstávka IS ÚVO

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Od 31. októbra 2021 (nedeľa) 8:00 bude prebiehať technická údržba informačných systémov v správe Úradu pre verejné obstarávanie.

IROP: Aktualizácia výzvy na podporu kultúrnych inštitúcií

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 18. októbra 2021 – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre IROP zverejnil usmernenie k podmienke poskytnutia príspevku „Podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovania p...

Výzva na podporu prístupu k pitnej vode v MRK: zmena č. 3 a predĺženie uzavretia 7. kola

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 18. októbra 2021 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje o Zmene č. 3 a predĺžení termínu uzavretia 7. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu ...

IROP: Aktualizácia výzvy na podporu kultúrnych inštitúcií

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava  15. októbra 2021 – Ministerstvo kultúry SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritnú os 7  informuje o aktualizácii  č. 1 Výzvy na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií. Súčas...

Vláda schválila dotácie v pôsobnosti rezortu práce

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 14. októbra 2021 – Vláda SR dnes schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerst...

Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 2/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 15. októbra 2021 - Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 2/2022 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky. Uzávierka predkladania žiadostí 8.11.2021.

Nový podcast k téme vyhradených zákaziek

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Vyhradenie zákazky predstavuje významný nástroj zakotvený v zákone o verejnom obstarávaní, prostredníctvom ktorého je možné aplikovať sociálny aspekt v praxi. Cieľom inštitútu vyhradenia zákazky je obmedzenie trhu z pozitívneho hľadiska za účelom ...

Výzva na podporu sociálnych služieb na komunitnej úrovni

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 14. októbra 2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zari...

Zástupcovia ÚVO na konferencii zameranej na podporu sociálnej ekonomiky na Slovensku

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V termíne 7. a 8. októbra 2021 sa uskutočnila celoslovenská odborná konferencia s názvom "Sociálna ekonomika na Slovensku, súčasnosť a budúcnosť“, ktorej organizátorom bola Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Výzva na rok 2021 pre najmenej rozvinuté okresy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 11. októbra 2021 – Rezort investícií, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu vyhlásil výzvu pre najmenej rozvinuté regióny. Výzva v celkovom objeme 4,9 milióna eur je určená pre obce z najmenej rozvinutých okresov, ktorým koncom roka...

Vyhlasujú výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 12. októbra 2021 – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok ...

NR SR schválila novelu zákona o verejnom obstarávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Envirofond: na podanie žiadosti je čas do konca októbra

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 5. októbra 2021 – Environmentálny fond na svojej webovej stránke informuje, že projekty zamerané na ochranu ovzdušia, ochranu a využívanie vôd a rozvoj odpadového hospodárstva majú možnosť byť podporené v rámci Špecifikácie činnosti p...

IROP: Výzva na podporu verejnej osobnej dopravy

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 7. októbra 2021 – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti v...

Výzva pre školy na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 7. októbra 2021 - Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry - zariadení (cykloprístrešk...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.