Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Január 2022

Výber z metodickej a vzdelávacej činnosti za 4. štvrťrok 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Úrad pre verejné obstarávanie dáva verejným obstarávateľom a obstarávateľom do pozornosti zhrnutie jeho metodickej a vzdelávacej činnosti za 4. štvrťrok 2021, obsahujúce najčastejšie okruhy otázok, ktoré boli predmetom metodickej a vzdelávacej prá...

ÚVO Vás pozýva na školenia „Základy MEAT kritérií pre začiatočníkov“

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Úrad pre verejné obstarávanie pozýva verejných obstarávateľov a obstarávateľov na školenia „Základy MEAT kritérií pre začiatočníkov“, ktoré sa uskutočnia 16.02.2022, 17.02.2022 a 23.02.2022, v čase: 9:00 - 12:00 hod.

Štvrté hodnotiace kolo výzvy na zlepšenie kybernetickej bezpečnosti

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 24. januára 2022 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo štvrté hodnotiace kolo dopytovo-orientovanej výzvy Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS. Inšt...

Zmena vo výzve „Malé zlepšenia eGov služieb

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 24. januára 2022 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR  zverejnilo zmeny vo výzve „Malé zlepšenia eGov služieb“.

Končí lehota na predloženie nového typu súhrnnej správy

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Upozornenie na uplynutie lehoty na predkladanie nového typu súhrnnej správy pre nákup ekologických vozidiel a vybraných služieb povinne zabezpečovaných ekologickými vozidlami

Rokovanie s veľvyslancom Poľskej republiky

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Vyhodnotili výzvu „Pomocný vychovávateľ pre materské školy“

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 20. januára 2022 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí na program „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“.

Implementácia EŠIF k 31. decembru 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 17. januára 2022 - Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 (16,68 mld. eur) je k 31.12.2021 čerpanie zdrojov vo výške 8,28 mld. eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 49,64 %.

ÚVO školí privátny sektor – Základy verejného obstarávania pre hospodárske subjekty

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie, s cieľom zvyšovania profesionalizácie vo verejnom obstarávaní, pripravili školenie pre podnikateľov, ktorí majú záujem zorientovať sa v problematike obchodovania so štátom a uchádzať sa o zákazky za...

Úrad pripravil podcasty k veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V súvislosti s tzv. veľkou novelou zákona o verejnom obstarávaní  (zákon č. 395/2021 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia...

Najčastejšie chyby pri predkladaní žiadostí

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 11. januára 2022 – Dovoľujeme si informovať, že Slovenská agentúra životného prostredia, ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Kvalita životného prostredia, z dôvodu eliminácie výskytu chýb, nedostatkov a zistení ...

Stále pracoviská v regiónoch organizujú online školenia – termíny Január 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie(ÚVO) v regiónoch v rámci svojej vzdelávacej činnosti pripravujú bezplatné on-line kurzy na témy "Zákazka s nízkou hodnotou“, „Základy verejného obstarávania pre hospodárske subjekty" a "Súhrnné správ...

Nový typ súhrnnej správy pre nákup ekologických vozidiel

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Nový typ súhrnnej správy pre nákup ekologických vozidiel a vybraných služieb povinne zabezpečovaných ekologickými vozidlami

Nové finančné limity platné od 1. januára 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Dňom 1. januára 2022 vstupuje do účinnosti nová vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej „úrad“) č. 493/2021 Z. z., ktorou sa ustanovuje nový finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri ...

Prehľad krokov a postupov - aktualizované finančné limity v infografike

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V nadväznosti na zmenu finančných limitov v zmysle vyhlášky č. 493/2021 Z. z. bola aktualizovaná aj súvisiaca infografika zobrazujúca prehľad jednotlivých finančných limitov a postupov verejného obstarávania s názvom Prehľad krokov a postupov č. 1...

Všeobecné metodické usmernenie č. 3-2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.