Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Február 2022

ÚVO pripravil špecifickú príručku s názvom Vybrané sociálne hľadiská časť 1

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad v rámci národného projektu Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania na Slovensku,realizovaného v rámci operačného programu Efektívna verejná správa,ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu vypracoval špecifickú príručk...

Stále pracoviská v regiónoch organizujú online školenia – termíny Marec 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie(ÚVO) v regiónoch v rámci svojej vzdelávacej činnosti pripravujú bezplatné on-line kurzy na témy "Základy verejného obstarávania a Zákazka s nízkou hodnotou“ (v zmysle novely), „Základy verejného obst...

ÚVO Vás pozýva na školenie: Ekologický nákup čistiacich prostriedkov a vozidiel cestnej dopravy

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie pozýva verejných obstarávateľov/obstarávateľov a iné obstarávateľské subjekty na školenie Ekologický nákup čistiacich prostriedkov a vozidiel cestnej dopravy, ktoré sa uskutoční on-line 15.3.2022 od 9:00 hod. Cieľom š...

Ďalšia dotačná výzva v programe Obnovme si svoj dom

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 28. februára 2022 - Ministerstvo kultúry SR spustilo dotačnú výzvu na predkladanie žiadostí v programe Obnovme si svoj dom, podprogram 1.5 – Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy.

Usmernenie k možnosti použitia priameho rokovacieho konania v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

V súvislosti s aktuálnou situáciu týkajúcou sa vojenského konfliktu na Ukrajine dávame do pozornosti predchádzajúce usmernenia a materiály úradu, ako aj Európskej komisie, ktoré súviseli tak so situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19, ako aj s tzv...

Výzva na zvýšenie aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 21. februára 2022 - Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje vyhlasuje 4. kolo výzvy OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/02 Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2 ...

O dotáciu na nájomné bude možné požiadať do konca apríla

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 21. februára 2022 - Podnikatelia, ktorých prevádzky boli počas 3. vlny pandémie povinne zatvorené, môžu požiadať o dotáciu na nájomné do konca apríla.

Výzva na odborných hodnotiteľov hackathlonu na rok 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 15. februára 2022 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu na výber odborných hodnotiteľov, ktorých úlohou je vybrať témy hackathonov na rok 2022.

Zmena zákona o verejnom obstarávaní má pomôcť riešiť aj košickú R2

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úprava zákona o verejnom obstarávaní by mohla urýchliť čerpanie eurofondov zo starého programového obdobia. Pomôcť by to malo aj procesom okolo rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany. Táto zmena sa má dosiahnuť poslaneckým pozmeňujúcim...

Zmena správcu IS EVO k 31.03.2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

ÚVO Vás pozýva na školenie „Sociálne verejné obstarávanie“

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie pozýva verejných obstarávateľov/obstarávateľov na školenie Sociálne hľadiská – Podpora zamestnanosti, Podpora vzdelávania, ktoré sa uskutoční 22.2.2022 o 9:00 hod.

ÚVO Vás pozýva na školenia „Základy MEAT kritérií pre začiatočníkov“

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie pozýva verejných obstarávateľov a obstarávateľov na školenia „Základy MEAT kritérií pre začiatočníkov“, ktoré sa uskutočnia 17.02.2022 a 23.02.2022, v čase: 9:00 - 12:00 hod.

ÚVO prichádza s novinkou, ktorá má zrýchliť súťaže, týka sa tzv. predbežných opatrení

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) Miroslav Hlivák na tlačovej konferencii v Banskej Bystrici dňa 10.2.2022 predstavil nový prístup úradu, vďaka ktorému sa majú zrýchliť súťaže platené z verejných zdrojov. 

Výzvy na podporu partnerskej spolupráce miest a obcí

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 7. februára 2022 - Európska komisia  pozýva na informačné stretnutie o financovaní partnerstiev a sietí miest a obcí, ktoré sa uskutoční 8. februára 2022 formou online.

V čom sa najčastejšie porušuje zákon? Ďalšia Analýza a metodika najčastejších porušení zákona

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) pripravil ďalšiu Analýzu a metodiku najčastejších porušení zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „analýza a metodika“) pri dodržaní inštitútu súťažných podkladov a pri určovaní pravidiel výpočtu ...

Stále pracoviská v regiónoch organizujú online školenia – termíny Február 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie(ÚVO) v regiónoch v rámci svojej vzdelávacej činnosti pripravujú bezplatné on-line kurzy na témy "Zákazka s nízkou hodnotou“ (v zmysle novely), „Základy verejného obstarávania pre hospodárske subjekty...

O téme subdodávatelia v novom podcaste

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Ktorý hospodársky subjekt možno označiť za subdodávateľa? Kedy a ako môže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preskúmať využitie subdodávateľa zo strany uchádzačov? A čo robiť v prípade, ak verejný obstarávateľ zistí, že subdodávateľ nespĺňa požia...

ÚVO Vás pozýva na školenie: Ekologický nákup čistiacich prostriedkov a vozidiel cestnej dopravy

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie pozýva verejných obstarávateľov/obstarávateľov a iné obstarávateľské subjekty na školenie Ekologický nákup čistiacich prostriedkov a vozidiel cestnej dopravy, ktoré sa uskutoční on-line 15.2.2022 od 9:00 hod. Cieľom š...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.