Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Apríl 2023

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 16. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Zverejňujeme skúšobné otázky na odborného garanta

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Aktuálne platná koncepcia profesionalizácie vo verejnom obstarávaní stanovuje, že s účinnosťou od 31. 3. 2024 budú úkony súvisiace s verejným obstarávaním pri podlimitných a nadlimitných zákazkách možné iba prostredníctvom osôb so statusom odborné...

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 15. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Maratón verejného obstarávania 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Dňa 18. apríla 2023 otvoril predseda Úradu pre verejné obstarávanie Peter Kubovič 3. ročník konferencie „Maratón verejného obstarávania 2023“ organizovanej eduveo.sk. V úvode konferencie predstavil ciele svojho mandátu a zámer rozvíjať obstarávani...

Týždenný prehľad výstupov ÚVO - 14. týždeň

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie Vám každý týždeň prináša prehľad výstupov rozhodnutí a metodických usmernení ÚVO spracovaných v jednoduchej forme, ktoré pomôžu účastníkom procesu verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek a tiež napomáhajú vyvarov...

Rekordné pokuty uložené Žilinskému samosprávnemu kraju

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Peter Kubovič potvrdil rozhodnutia ÚVO o uložení pokuty 2 846 380,10 EUR a pokuty 764 496,83 EUR Žilinskému samosprávnemu kraju za neodôvodnené použitie priameho rokovacieho konania pri zadávaní zákaziek na ...

Ekonómia verejného obstarávania

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie zorganizoval 5. apríla 2023 pre zamestnancov verejných obstarávateľov z oblasti samosprávy školenie s názvom Ekonómia verejného obstarávania. Cieľom školenia bolo priblížiť účastníkom verejné obstarávanie ako nákupnú ...

Vyhlásenie výzvy o grant v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 20. apríla 2023 – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre program LIFE 2021-2027 zverejnil informáciu o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu pre životné prostre...

Nový nástroj EK, ktorý má pomôcť verejným nákupcom implementovať zelené verejné obstarávanie - EPREL

Kategória: Aktuality

Európska komisia, v súlade s čl. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369 zo 4. júla 2017, ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie a zrušuje smernica 2010/30/EÚ, vytvorila a prevádzkuje Európsky register výrobkov s e...

Potreba dodržiavania zmluvných podmienok, vrátane uplatňovania zmluvných pokút

Kategória: Aktuality

Úrad pre verejné obstarávanie dáva odbornej verejnosti do pozornosti rozsudok Nejvyššího správního soudu ČR (NSS ČR) sp. zn. 8 Afs 159/2021-33 zo dňa 30. 03. 2023.

Týždenný súhrn informácií o činnosti úradu

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie poskytuje reálnu otvorenú komunikáciu a dostupnosť informácií o aktuálnej činnosti úradu.

Kancelária prvého kontaktu a stále pracoviská v regiónoch organizujú školenia – termíny Apríl 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Kancelária prvého kontaktu a stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie v regiónoch v rámci svojej vzdelávacej činnosti pripravujú bezplatné prezenčné a online kurzy na témy „Zákazka s nízkou hodnotou s praktickou ukážkou“, „Základy verejného...

Posledné voľné miesta na školenie z ekonómie verejného obstarávania pre samosprávy - termín 14.4.2023 Žilina

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pripravil pre verejných obstarávateľov – zamestnancov samosprávy prezenčné školenia z ekonómie verejného obstarávania.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.