Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Požiadavky na výpočtovú techniku určené prostredníctvom benchmarku, ktorého skóre sa môže v priebehu verejného obstarávania zmeniť

Dátum: Autor/i: Mgr. Branislav Hudec Rubrika: Články

Výpočtovú techniku obstaráva s určitou pravidelnosťou každý verejný obstarávateľ a pokiaľ ide o väčšiu organizáciu, ktorá pri riešení tejto potreby prekročí finančný limit zákazky s nízkou hodnotou a nemôže napríklad notebooky nakúpiť cez webový prieskum trhu, treba pri nadlimitných a podlimitných postupoch zadávania zákazky opísať predmet zákazky nestranne na základe výkonnostných a funkčných parametrov, ktoré neodkazujú na konkrétneho výrobcu. Pre tieto účely (napr. zadefinovanie požadovanej výkonnosti procesora), slúžia tzv. benchmarky, ktoré predstavujú objektívny spôsob merania výkonnosti počítačov. Ako však postupovať, keď sa benchmarkové skóre môže meniť a jeho hodnota môže byť rôzna pri vyhlásení zákazky, hodnota môže byť iná k dátumu predloženia ponuky uchádzačov a iná v momente vyhodnocovania ponúk komisiou verejného obstarávateľa. Je možné, že väčšina verejných obstarávateľov si kolísavú úroveň skóre benchmarku neuvedomuje a aj preto je dôležité poukázať na tento problém v rámci tohto článku, a to s podporou metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) č. 10311-5000-2020 z 29. júla 2020, ktoré tento problém rozobralo.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.