Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo projekt


Ukončenie realizácie projektu

Rovnako ako začatie projektu je aj  ukončenie realizácie projektu  jednou z fáz projektového cyklu, ktorá je definovaná povinnosťami  prijímateľa v súvislosti s ukončením pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, vo väzbe na stanovené mer...

Ukončené verejné obstarávanie ako nástroj na overenie hospodárnosti v podmienkach fondov Európskej únie

Pri projektoch financovaných z fondov Európskej únie (ďalej aj "fondy EÚ") je mimoriadne dôležité dodržať princípy hospodárnosti, čo je nevyhnutná požiadavka na klasifikovanie výdavkov ako oprávnených. Je potrebné si uvedomiť, že finančné zdroje E...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.