Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo súťaž


Prehľad zmien finančných limitov pre nadlimitné zákazky, nadlimitné koncesie a súťaže návrhov

Článok prehľadnou formou informuje o zmenách finančných limitov vo verejnom obstarávaní pre nadlimitné zákazky, nadlimitné koncesie a povinné súťaže návrhov zadávané tak verejnými obstarávateľmi, ako aj obstarávateľmi. Nové prahové hodnoty pre nad...

Štatistika o verejnom obstarávaní za rok 2019

Úrad pre verejné obstarávanie už desať rokov na svojej webovej stránke zverejňuje štatistiku verejných obstarávaní.  Tento článok sa bude venovať najmä aktuálnym dátam za rok 2019 a v niektorých prípadoch porovná údaje za posledné tri roky, kedy u...

Spôsob nastavenia predpokladanej hodnoty zákazky podľa pravidiel Národného kontrolného úradu SR

Národný kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“) v spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie pripravilo Metodiku kontroly hospodárnosti a efektívnosti vo verejnom obstarávaní. Napriek skutočnosti, že predmetná metodika nemá závä...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.