Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Rozsudky súdneho dvora európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch november - december 2023 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania.
C-480/22
23. november 2023
Verejné obstarávania - Postupy preskúmavania vo veciach verejného obstarávania - Smernica 2014/25/EÚ - Článok 57 ods. 3 - Obstarávateľ so sídlom v inom členskom štáte, ako je štát sídla centrálnej obstarávacej organizácie konajúcej v jeho mene a na jeho účet - Prístup k postupom preskúmavania - Uplatniteľné procesné pravidlá a právomoc orgánov zodpovedných za preskúmanie
Rozsudok
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (ďalej len "smernica 2014/25") sa má vykladať v tom zmysle, že:
centralizovanú obstarávaciu činnosť v rámci spoločného verejného obstarávania obstarávateľmi z rôznych členských štátov vykonáva centrálna obstarávacia organizácia, "ktorá sa nachádza v inom členskom štáte", ak má obstarávateľ svoje sídlo v inom členskom štáte, než je členský štát sídla centrálnej obstarávacej organizácie, a to prípadne bez ohľadu na miesto sídla tretieho subjektu, ktorý ovláda jeden alebo druhý z týchto subjektov.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.