Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Návrhy generálneho advokáta k problematike verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Súdny dvor EÚ vydal od 1. januára 2021 do 28. februára 2021 nasledujúce návrhy generálnych advokátov.

 

Dátum podania návrhu

Číslo prípadu

Názov podávateľa návrhu

Téma

27. 01. 2021

COM(2021) 27 final

2021/0014(NLE)

medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou, Peru a Ekvádorom na druhej strane

 zmenu dodatku 1 k prílohe XII (Verejné obstarávanie) k Dohode o obchode

28. 01. 2021

Vec C‑6/20

 Sotsiaalministeerium proti
Innove SA,
za účasti:
Rahandusministeerium

Návrh na začatie prejudiciálneho konania

Návrh COM(2021) 27 final 2021/0014(NLE)
27.1.2021
ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie vo Výbore pre obchod, pokiaľ ide o zmenu dodatku 1 k prílohe XII (Verejné obstarávanie) k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou, Peru a Ekvádorom na druhej strane.
DÔVODOVÁ SPRÁVA
1. Predmet návrhu
Tento návrh sa týka rozhodnutia, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má prijať v mene Únie vo Výbore pre obchod zriadenom v Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou, Peru a Ekvádorom na druhej strane (ďalej len "dohoda o obchode"), a najmä na jej článok 191.
Článkom 191 dohody o obchode sa stanovujú postupy, podľa ktorých ktorákoľvek zmluvná strana môže upraviť alebo opraviť rozsah svojho obstarávania patriaceho do pôsobnosti hlavy VI dohody o obchode.
V oddiele A pododdiele 1 ("Orgány ústrednej vládnej moci") dodatku 1 k prílohe XII ("Verejné obstarávanie") k dohode o obchode sa uvádzajú kolumbijské orgány ústrednej vládnej moci, na ktorých obstarávanie sa vzťahuje hlava VI.
Na zasadnutí podvýboru pre verejné obstarávanie, ktoré sa uskutočnilo 17. októbra 2019 v Bogote, Kolumbia informovala Úniu o svojom zámere aktualizovať zoznam obstarávateľských subjektov na ústrednej úrovni a doplniť ho o šesť agentúr, ktoré boli vytvorené po roku 2011 a patria na úroveň výkonnej moci. Právomoci, ktoré v súčasnosti vykonávajú takéto agentúry, vykonávali v čase uzavretí rokovaní o dohode o obchode medzi Úniou a Kolumbiou v roku 2010 obstarávateľské subjekty na ministerskej úrovni. Uvedené agentúry sa v súčasnosti neuvádzajú na zozname obstarávateľských subjektov na ústrednej úrovni Kolumbie, pokiaľ ide o pôsobnosť pri obstarávaní.
Únia a Kolumbia sa dohodli, že zmenia oddiel A pododdiel 1 dodatku 1 k prílohe XII k dohode o obchode. Únia a Kolumbia súhlasia s tým, že takáto aktualizácia by si nemala vyžadovať žiadne kompenzačné vyrovnania, keďže ide o menšiu zmenu podľa článku 191 ods. 2 dohody o obchode.
Rozhodnutie zmeniť oddiel A pododdiel 1 dodatku 1 k prílohe XII k dohode o obchode môžu podľa článku 14 ods. 3 dohody o obchode v spojení s článkom 12 ods. 4 vo Výbore pre obchod zriadenom dohodou o obchode prijať Únia a Kolumbia ("dotknutá signatárska andská krajina"), keďže sa zmena týka výlučne dvojstranných vzťahov medzi nimi.
2. Kontext návrhu
2.1 Dohoda o obchode
Cieľom dohody o obchode je otvoriť trhy a upevniť obchodné vzťahy medzi Európskou úniou a j
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.