Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Uloženie povinnosti aplikovania nástrojov zeleného verejného obstarávania vo verejných obstarávaniach týkajúcich sa výstavby alebo rekonštrukcie pozemných stavieb

Dátum: Rubrika: Aktuality

Dňa 31. augusta 2022 vláda SR schválila uznesením č. 541/2022 povinnosť aplikovania nástrojov zeleného verejného obstarávania vo verejných obstarávaniach týkajúcich sa výstavby alebo rekonštrukcie pozemných stavieb. [1] 

Koho sa daná povinnosť týka?
Podľa bodu B uznesenia vlády SR č. 541/2022 povinnosť z predmetného uznesenia vyplýva členom vlády a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
Povinnosť povinného zeleného verejného obstarávania sa tak týka len štátu a netýka sa samosprávy.
Existuje finančný limit pre povinné zelené verejné obstarávania výstavby a rekonštrukcie pozemných stavieb?
Uznesenie vlády č. 541/2022 ustanovuje predmetnú povinnosť nasledovne: vo verejných obstarávaniach týkajúcich sa stavebných prác, ktorých finančný limit je od 30 000 eur bez DPH okrem líniových stavieb, aplikovať všade tam, kde je to možné, nástroje zeleného verejného obstarávania s dôrazom na environmentálne aspekty v súlade s platnou legislatívou SR a Európskej únie.
Od kedy začína uvedená povinnosť platiť?
Povinnosť aplikovať nástroje zeleného verejného obstarávania vo verejných obstarávaniach týkajúcich sa výstavby alebo rekonštrukcie pozemných stavieb platí od 1. októbra 2022.
Čo je pozemná stavba?
Definícia pozemnej stavby je zakotvená v § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p. nasledovne:
"Pozemné stavby sú priestorovo sústredené zastrešené budovy vrátane podzemných priestorov, ktoré sú stavebnotechnicky vhodn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.