Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Október 2020

Mimoriadny grantový program Pomáhame SPPolu

Kategória: Aktuality Autor/i: Nadácia SPP

Nadácia SPP chce riešiť aktuálne problémy s nedostatkom hygienických, ochranných pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu, špeciálneho zdravotníckeho vybavenia, navýšenia mzdových kapacít personálu starajúceho sa o fyzické osoby žijúce v zari...

Od 24. októbra do 1. novembra je vyhlásený zákaz vychádzania

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra SR

Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra bude na celom Slovensku platiť zákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie, do práce a zabezpečenia nevyhnutných potrieb či pobytu v prírode v okrese bydliska. Premiér Igor Matovič s ďalšími členmi ...

Dotácia na “mimoriadne odmeny“ pre zamestnancov v prvej línii boja proti Covid-19

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

V čase pandémie v súvislosti s ochorením COVID -19 zamestnanci v sociálnych službách a sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, tak ako iné profesie v prvej línii, mimoriadnym pracovným nasadením v každodennom kontakte zabezpečujú potreb...

ZMOS pri eurofondoch kladie dominantný dôraz na budovanie infraštruktúry

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 20. októbra 2020 - Združenie miest a obcí Slovenska bude v novom programovom období klásť maximálny dôraz na budovanie infraštruktúry. Po rokovaní s podpredsedníčkou vlády SR a ministerkou investícií, regionálneho rozvoja a informatiz...

Dotácie na školské jedálne

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 20. október 2020 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes zverejnilo oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zlepšenie vybav...

ÚVO otvára odbornú diskusiu k zásadnej novele ZVO

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) vychádzajúc z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a z Národného integrovaného reformného plánu „Moderné a úspešné Slovensko“ pripravil návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 34...

ÚVO predstavilo vlastný návrh novely verejného obstarávania, zdôrazňuje odbornosť

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) predstavil v pondelok vlastný návrh novely zákona o verejnom obstarávaní. Zachováva princíp súťaživosti, verejné obstarávanie by sa malo zrýchliť, posilniť sa má transparentnosť a verejná kontrola. Zaviesť by sa...

M. Hlivák: Systém EVO je po dvoch rokoch neotrasiteľným lídrom na trhu

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Modernizovaný štátny Informačný systém pre elektronické verejné obstarávanie (EVO), ktorý spravuje Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), je v prevádzke presne dva roky - od 18. októbra 2018. Neotrasiteľnú pozíciu lídra na slovenskom trhu si systém ...

M. Hlivák vyzýva verejnosť, aby sa zaujímala o novelu týkajúcu sa nakupovania za verejné peniaze

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len “úrad”) Miroslav Hlivák vyzýva verejnosť, aby sa zaujímala o novelu zákona o verejnom obstarávaní z dielne vicepremiéra Štefana Holého, keďže podľa tohto zákona sa rozhoduje, ako sa nakupuje za pe...

Obstarávanie stavebných prác – podcast a infografika

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) sa pri svojej metodickej a rozhodovacej činnosti častokrát stretáva s problematikou obstarania stavebných prác.

Oblasť verejného obstarávania čaká revolúcia

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Do medzirezortného pripomienkového konania má byť predložená právna norma, ktorá prinesie transparentnosť, ale aj zrýchlenie verejného obstarávania a následne aj zníženie byrokracie.

Posuny termínov výziev na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo vnútra SR.

Oznam o posune termínu uzávierky 1. a 2. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na majetko-právne vysporiadanie pozemkov

Spustenie webovej stránky projektu Zodpovedné verené obstarávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Od marca tohto roku prebieha projekt Zodpovedné verejné obstarávanie, ktorý je financovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Grantov EHP a Nórska.

Podpora propagácie vinárstva pre vinársky rok 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: GrantExpert

Výzva je zameraná na podporu vinárov prostredníctvom propagácie v členskom štáte EÚ s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť slovenských výrobcov.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.