Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Január 2021

Európska komisia: Kľúčové opatrenia na spoločný boj proti Covid - 19

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 25. januára 2021 – Európska komisia stanovila niekoľko opatrení potrebných na zintenzívnenie boja proti pandémii, aby urýchlilo nasadenie vakcíny v celej EÚ a aby aj naďalej zaistili dodržiavanie opatrení: bezpečná vzdialenosť, obmedz...

Úrad pre verejné obstarávanie Vám prináša druhé číslo „ÚVOdzoviek“

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie Vám prináša druhé číslo „ÚVOdzoviek“ – mesačníka,  ktorého cieľom je priblížiť odbornej verejnosti nielen zaujímavé rozhodnutia ÚVO či Rady ÚVO ale napríklad aj zásadné rozhodnutia Súdneho dvora EÚ.

Zmeny v zákone o VO v súvislosti s 2. vlnou pandémie

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 25. januára 2021 - Úrad pre verejné obstarávanie upozorňuje účastníkov procesu verejného obstarávania, že od 19. 01. 2021 vstúpil do platnosti a nadobudol účinnosť zákon č. 9/2021 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v sú...

Problémom pri obstarávaní nájomných bytov nie je zákon o verejnom obstarávaní, ale najmä nevysporiadané pozemky

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 16. januára 2021 - Najčastejšou chybou, ktorú robia mestá a obce pri výstavbe nájomných bytov je, že ich chcú postaviť na nevysporiadaných pozemkoch. Tým nedokážu vytvoriť podmienky pre čestnú súťaž a porušujú zákon. Deje sa tak napri...

Zbierka rozhodnutí v konaní o námietkach za rok 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie, Miroslav Hlivák v súvislosti s inštitútom námietok pripomína: „Nezabúdajme, že sú to práve námietky, ktoré možno použiť ako nástroj na riešenie vyvstávajúcich akútnych problémov v procese verejného obstaráv...

Stále pracoviská nielen naplnili očakávania, ale dokázali sa aj prispôsobiť pandemickej situácii

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) v regiónoch vzhľadom na aktuálne obmedzenia proti pandémii koronavírusu poskytujú odborné poradenstvo a komunikujú so záujemcami cez elektronické prostriedky. Riaditeľ odboru stálych pracovísk ...

Od 1. januára platia nové limity pre obstarávanie nájomných bytov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 11. januára 2021 – Od. 1. januára 2021 platia nový limity obstarávacích nákladov  pre poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov na účel sociálneho bývania. Nová vyhláška ustanovuje, že výška obstarávacích nákladov na 1 m2 podl...

Musí zamestnávateľ vystavovať potvrdenia zamestnancom, ktorí porušia zákaz vychádzania z dôvodu výkonu práce na pracovisku?

Kategória: Aktuality Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzi

Vyberáme pre Vás aktuálny príspevok z internetového portálu www.pracovnepravo.sk.

Vláda odobrila návrh zákona z dielne ÚVO o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Vláda vo štvrtok 7. januára 2021 schválila návrh zákona z dielne Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy.  Hlavným zámerom je záväzok na postupné znižovanie emisií skleníkových plynov najmenej o 40 perc...

Európska komisia zverejnila výzvu v rámci projektu na spolufinancovanie verejného obstarávania inovačných riešení

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Zámerom výzvy Európskej komisie na predkladanie návrhov je prispieť k výraznému zvýšeniu podielu európskych malých a stredných podnikov, ktoré majú prístup na trh verejného obstarávania inovácií v Európskej únii. Ide o výzvu v objeme 5 miliónov eu...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.