Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - Máj 2021

Stále pracoviská v regiónoch organizujú online školenia – termíny na Jún a Júl 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) v regiónoch v rámci svojej vzdelávacej činnosti pripravujú bezplatné on-line kurzy na témy "Zákazka s nízkou hodnotou", "Základy verejného obstarávania v kontexte kontroly"  a "Súhrnné správy"....

Prvé vydanie Európskych cien za inovačné obstarávanie 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie dáva do pozornosti „Prvé vydanie Európskych cien za inovačné obstarávanie“(2021), ktoré oceňuje silné prípady verejných obstarávateľov, obstarávateľov a nákupcov zo súkromného sektoru pri využívaní postupov inovačného...

Workshop o agilnom verejnom obstarávaní – inventarizačná správa o obstarávaní IKT na Slovensku

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) v spolupráci so zástupcami Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zrealizoval 18. mája 2021 workshop k prebiehajúcemu projektu „Agilné verejné obstarávanie“, ktorý je financovaný z f...

Vyhlásenie výzvy Predškoláci

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 25. mája 2021 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu na rok 2021 vyčlenilo bežné finančné prostriedky na rozvojový projekt „Predškoláci“. Prihlasovanie je možné do 31.5.2021.

OP KŽP: Výzva na podporu budovania environmentálnych centier

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 24. mája 2021 - Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo 67. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na podporu budovania environmentálnych centier za úč...

Nový podcast k problematike sociálneho verejného obstarávania

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Národný projekt Zvyšovanie efektívnosti v oblasti verejného obstarávania  podporuje Európsky sociálny fond cez Operačný program Efektívna verejná správa a jeho realizáciu pevne uchopil Úrad pre verejné obstarávanie.

M. Hlivák: Koncept otvoreného vládnutia je aj v novele zákona o verejnom obstarávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) Miroslav Hlivák spolu so svojou pracovnou skupinou rokoval o novele zákona o verejnom obstarávaní so splnomocnencom vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti Martinom Gi...

ÚVO rokoval o novele zákona o verejnom obstarávaní s tretím sektorom

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) Miroslav Hlivák a jeho pracovná skupina dnes online formou rokoval o novele zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „novele ZVO“) so zástupcami tretieho sektora- Nadáciou Zastavme korupci...

Čerpanie eurofondov k 30.4.2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 17. mája 2021 – Z celkového záväzku 10 operačných programov programového obdobia 2014 -2020  (13783,36 mil.  EUR) boli k 30.04.2021 schválené prostriedky vo výške 5931,79 mil. EUR (za zdroj EÚ), čo predstavuje čerpanie na úrovni 43,04...

Spolupráca Generálnej prokuratúry SR a ÚVO bude kľúčová aj pre dôslednú kontrolu míňania európskych peňazí

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka sa dňa 12. mája 2021 po prvý raz od nástupu do funkcie stretol s predsedom Úradu pre verejné obstarávanie Miroslavom Hlivákom, aby prehodnotili doterajšiu spoluprácu a nastavili rámce pre obdobie, keď Slovensk...

Granty EHP a Nórska: Druhá výzva DGV02 v programe Domáce a rodovo podmienené násilie je vyhlásená

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 17. mája 2021 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako správca programu Domáce a rodovo podmienené násilie vyhlásilo dňa 14. mája 2021 otvorenú výzvu DGV02 na predkladanie žiadostí o pr...

Dotácia rezortu školstva na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v školách

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 17. mája 2021 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2021 vyčlenilo finančné prostriedky na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredn...

Rokovanie s európskym prokurátorom zastupujúcim SR

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák dňa 11. mája 2021 rokoval s európskym prokurátorom za Slovenskú republiku, pánom Jurajom Novockým. Na rokovaní prediskutovali možnosti spolupráce v rámci kompetencií Úradu pre verejné obstará...

Nový podcast o dodatkoch k zmluvám uzavretým na základe verejného obstarávania

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Témou ďalšieho podcastu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) je problematika uzatvárania dodatkov k zmluvám uzatvoreným na základe výsledku verejného obstarávania. Ako povedala Paulína Vargicová z odboru legislatívno-právneho na úrade, zásah do pr...

OP KŽP: FAQ k 32. výzve zameranej na komunálny odpad v NRO

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava  - 12. mája 2021 - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, zverejnil často kladené otázky k 32. výzve zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, m...

OP Ľudské zdroje: Zmena č.2 vo výzve Dostupné bývanie s prvkami housing first

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 10. mája 2021 - Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01 - Dostupné bývanie s prvkami housing first, ktorá sa týka časti výzvy 1.3 Indika...

Stále pracoviská úradu v regiónoch sú verejným obstarávateľom opäť k dispozícii aj osobne

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Vzhľadom na zlepšujúcu sa pandemickú situáciu sú Vám zamestnanci úradu na jeho stálych pracoviskách v regiónoch opäť k dispozícii aj na osobné konzultácie, samozrejme za dodržania všetkých hygienických opatrení (respirátor-odstup-ruky).

ÚVO posilňuje kontrolu verejných súťaží v regiónoch

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 6. mája 2021 - Úrad pre verejné obstarávanie posilňuje kontrolu verejných súťaží v regiónoch Slovenska prostredníctvom užšej a profesionálnejšej spolupráce s hlavnými kontrolórmi.

ÚVO Vás pozýva na workshop s názvom Ekologické témy súčasnosti s prepojením na zelené verejné obstarávanie

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie pozýva verejných obstarávateľov /obstarávateľov/ odbornú verejnosť na workshop: Ekologické témy súčasnosti s prepojením na zelené verejné obstarávanie, ktorý sa uskutoční on-line 26. 5. 2021 od 9:00 – 15:00 hod. Cieľo...

Podcast o najčastejších dôvodoch zastavenia konania o námietkach

Kategória: Aktuality Autor/i: Úrad pre verejné obstarávanie

Ďalší podcast Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) je zameraný na najčastejšie dôvody zastavenia konania o námietkach. Rozhodovanie o námietkach ako jedna z foriem výkonu dohľadu pritom patrí medzi najdôležitejšie kompetencie úradu. "Úrad týmto sp...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.