Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Verejná správa


Zelené verejné obstarávanie v samospráve (2. časť)

V príspevku prinášame druhú časť krátkeho modelu využitia európskych environmentálnych charakteristík pre produktovú skupinu počítače a monitory a kopírovací a grafický papier, ktoré sa v samosprávach musia od 1. 7. 2020 obstarávať na zeleno.

Zelené verejné obstarávanie v samospráve (1. časť)

Uznesením vlády SR č. 92 z 27. februára 2020 boli vydané metodiky zeleného verejného obstarávania pre produktové skupiny: cestná doprava, kopírovací a grafický papier a počítače a monitory s uplatnením environmentálnych charakteristík v rámci zele...

Aktuálne novinky v eurofondovom verejnom obstarávaní platné od konca apríla 2020

Metodické pravidlá pre oblasť eurofondového verejného obstarávania v programovom období 2014 – 2020 sa na centrálnej úrovni aktualizujú ku koncu apríla a ku koncu októbra. Do 30 pracovných dní od ich účinnosti sú riadiace orgány zodpovedné za oper...

Zvýhodnenie sociálnych podnikov pri výstavbe nájomných bytov – o 5 % vyššia dotácia pre samosprávu na výstavbu nájomných bytov!

S účinnosťou od 01.01.2021 začína platiť novela zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Okrem iných zmien predmetná novela zakotvuje, že od 01.01.2021 sa výška dotácie zvyšuje o 5 %, ak je zhotoviteľom sociálny...

Štandard ISO 20400 - nové ISO certifikáty v oblasti verejného obstarávania

V tomto príspevku si dovolíme predstaviť nový štandard ISO 20400, princípy na ktorých je tento štandard postavený, ako aj jeho použitie v prostredí slovenského verejného obstarávania.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.