Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Verejné obstarávanie inovatívnych riešení

Dátum: Rubrika: Články

Verejné obstarávanie inovatívnych riešení [Public Procurement for Innovative Solutions, (ďalej len „PPI“)] je účinný nástroj, ktorý umožňuje verejnému sektoru plne využiť svoju kúpnu silu na podporu širokého zavádzania inovatívnych riešení na trhu.

PPI má potenciál vytvoriť dostatočne silný dopyt na to, aby stimuloval priemysel k investíciám do inovatívnych riešení. Napríklad mesto Barcelona využilo PPI na nákup inteligentného mestského osvetlenia, čo okrem iného viedlo k výrazným úsporám energie.
Zatiaľ čo tradičné verejné obstarávanie sa zameriava na nákup existujúcich výrobkov alebo technológií, cieľom PPI je podporiť vývoj riešení, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu. Tento prístup si však vyžaduje ochotu akceptovať vyššie riziko spojené s investíciami do inovácií a prijať často zložitejší proces, ktorý môže zahŕňať fázy, ako je výskum, pilotné testovanie a postupné zavádzanie.
Verejný sektor pôsobí ako kumulatívny iniciátor a prijímateľ inovatívnych riešení, ktoré ešte nie sú dostupné na veľkom komerčnom základe, a to tak, že sa niekoľko inštitúcií spojí a zaviaže sa kúpiť určitý objem (inovatívneho) výrobku alebo služby. Tým sa na strane dopytu vytvorí "kritické množstvo kúpnej sily", ktoré umožní uviesť inováciu na trh s prijateľnými požiadavkami na cenu a kvalitu. Napríklad niekoľko európskych krajín sa spojilo s cieľom nakupovať inovatívne riešenia pre zdravotnícke zariadenia v rámci iniciatívy EÚ v oblasti verejného obstarávani
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.