Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy

Dátum: Rubrika: Články

Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného vo všeobecnosti zaraďujeme medzi revízne postupy v zmysle štvrtej hlavy zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“), konkrétne toto konanie spadá pod výkon činnosti dohľadu Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“).

LEGISLATÍVNA ÚPRAVA A STRUČNÝ PREHĽAD
Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného je upravené v § 169 ZVO. Konanie je rozdelené podľa štádia kontrakčného procesu na:
I. Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného PRED UZAVRETÍM ZMLUVY:
a)
začaté na základe námietok,
b)
začaté na základe podnetu:
-
podnet ÚVO,
-
podnet kontrolovaného na výkon ním zadávanej zákazky alebo koncesie (dobrovoľný alebo povinný v zmysle § 169 ods. 2 ZVO),
-
podnet Úradu vlády SR alebo riadiaceho orgánu podľa osobitného predpisu.
II. Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného PO UZAVRETÍ ZMLUVY:
-
podnet ÚVO,
-
podnet osoby, ktorá nebola oprávnená podať námietky,
-
podnet orgánu štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb z Európskej únie.
Z dôvodu rozsiahlosti témy sa v tomto článku zameriavame najmä na účel tohto konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.