Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Minimálne podmienky účasti podľa zákona o verejnom obstarávaní pri podlimitných zákazkách, možnosti ich preukázania zo strany uchádzača a spôsob ich vyhodnotenia

Dátum: Rubrika: Otázky z praxe

Aké najjednoduchšie podmienky účasti možno stanoviť pri podlimitnej zákazke a ako ich vyhodnotiť ?

„Verejný obstarávateľ uvedie vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, ak boli zverejnené podľa § 113 ods. 5, podmienky účasti, doklady, ktorými ich možno preukázať, a podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g), ak sa uplatňuje. Podmienky účasti verejný obstarávateľ určí tak, že

a) vyžaduje podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) a

b) môže vyžadovať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) až d), g) a h) a § 33 až 36.“

Z uvedeného vyplýva, že minimálne požadované podmienky účasti pri podlimitných zákazkách, ktoré verejný obstarávateľ musí pri realizácii zákazky požadovať, sú podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO.
Podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO platí, že verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
Podľa <
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.