Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Neprípustnosť kasačnej sťažnosti proti uzneseniu o priznaní odkladného účinku správnej žaloby

Dátum: Rubrika: Články

Kasačná sťažnosť žalovaného orgánu verejnej správy proti uzneseniu, ktorým správny súd rozhodol o priznaní odkladného účinku správnej žaloby, nie je prípustná. Kasačný súd takúto kasačnú sťažnosť odmietne podľa § 439 ods. 2 písm. e) zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len "Správny súdny poriadok" alebo "SSP"), pretože smeruje proti uzneseniu, ktoré sa týka odkladného účinku žaloby. Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. októbra 2019, sp. zn. 5 Sžfk 42/2019.

 

Neprípustnosť kasačnej sťažnosti proti uzneseniu o priznaní odkladného účinku správnej žaloby
Mgr.
Samuel
Rybnikár
PhD.
je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobí ako asistent sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky so zaradením v správnom kolégiu. Justičnú prax začínal na oddelení dokumentácie, analytiky a komparatistiky Najvyššieho súdu SR. Absolvoval zahraničné stáže na oddelení dokumentace a analytiky judikatury a oddelení analytiky a srovnávacího práva Najvyššieho súdu ČR, ako aj na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Má bohaté skúsenosti s rešeršnými a analytickými prácami s vnútroštátnou, ako aj európskou judikatúrou. Externe posobí na Katedre správneho a finančného práva Právnickej fakulty Trnavskej u
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.