Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch september – október 2021 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania:

Dátum vydania rozhodnutia

Číslo prípadu

Názov účastníka rozhodnutia

Téma

2. septembra 2021

Vo veci C‑665/19

NeXovation Inc., so sídlom v Hendersonville (Spojené štáty) ďalší účastník konania: Európska komisia, v zastúpení: L. Flynn, T. Maxian Rusche a B. Stromsky

„Odvolanie – Štátna pomoc – Pomoc v prospech komplexu Nürburgring (Nemecko) – Rozhodnutie vyhlasujúce pomoc za sčasti nezlučiteľnú s vnútorným trhom – Predaj majetku príjemcov štátnej pomoci vyhlásenej za nezlučiteľnú – Otvorená, transparentná, nediskriminačná a nepodmienená verejná súťaž – Rozhodnutie vyhlasujúce, že vrátenie nezlučiteľnej pomoci sa netýka nového majiteľa komplexu Nürburgring a že tento majiteľ nezískal novú pomoc na účely nadobudnutia tohto komplexu – Prípustnosť – Postavenie dotknutej osoby – Osobne dotknutá osoba – Porušenie procesných práv dotknutých osôb – Ťažkosti vyžadujúce začatie konania vo veci formálneho zisťovania – Odôvodnenie“

2. septembra 2021

V spojených veciach C 721/19 a C 722/19

Consiglio di Stato (Štátna rada, Taliansko)

Článok 49 a 56 ZFEÚ, ako aj článkov 3 a 43 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 2014, s. 1)

7. septembra 2021

Vo veci C‑927/19

Lietuvos Aukščiausiasis Teis

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.