Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Súdny dvor Európskej únie vydal v 2. štvrťroku 2020 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania.

 
 
 
 
 
Dátum vydania rozhodnutia Číslo prípadu Názov účastníka sporu Téma
14. 5. 2020 Vec C‑263/19 Návrh na začatie prejudiciálneho konania T Systems Magyarország Zrt., BKK Budapesti Közlekedési Központ  Zrt. proti Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság, za účasti Közbeszerzési Hatóság Elnöke Smernica 2014/24/EÚ – Článok 1 ods. 2 a článok 72 – Smernica 2014/25/EÚ – Článok 1 ods. 2 a článok 89 – Postupy preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác – Smernica 89/665/EHS – Článok 2e ods. 2 – Postupy verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore – Smernica 92/13/EHS – Článok 2e ods. 2 – Zmena zmluvy uzavretej po vykonaní verejného obstarávania – Absencia nového postupu obstarávania – Pokuty uložené verejnému obstarávateľovi a úspešnému uchádzačovi o zákazku – Zásada proporcionality
28. 5. 2020 Vec C‑796/18 Návrh na začatie prejudiciálneho konania Informatikgesellschaft für Software‑Entwicklung (ISE) mbH proti Stadt Köln,  za účasti Land Berlin Smernica 2014/24/ES – Článok 2 ods. 1 bod 5 – Článok 12 ods. 4 – Článok 18 ods. 1 – Pojem ‚odplatné zmluvy‘ – Zmluva medzi dvoma verejnými obstarávateľmi sledujúcimi spoločný cieľ verejného záujmu – Poskytnutie softvéru určeného na koordináciu zásahov hasičov – Neexistencia peňažnej protihodnoty – Súvislosť s dohodou o spolupráci upravujúcou vzájomné a bezodplatné poskytnutie doplnkových modulov tohto softvéru – Zásada rovnosti zaobchádzania – Zákaz zvýhodňovania súkromného podniku voči jeho konkurentom
4. 6. 2020 Vec C‑3/19 Návrh na začatie prejudiciálneho konania Asmel Soc. cons. a r.l. proti Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC),  za účasti Associazione Nazionale Aziende Concessio­narie Servizientrate (Anacap) Smernica 2004/18/ES – Centrálne obstarávacie inštitúcie – Malé obce – Obmedzenie len na dva organizačné modely centrálnych obstarávacích inštitúcií – Zákaz využívať súkromnoprávne centrálne obstarávacie inštitúcie a s účasťou súkromných subjektov – Územné obmedzenie činnosti centrálnych obstarávacích inštitúcií
4. 6. 2020 Vec C‑429/19 Návrh na začatie prejudiciálneho konania Remondis GmbH proti Abfallzweckverband Rhein Mosel Eifel,  za účasti Landkreis Neuwied Smernica 2014/24/EÚ – Článok 12 ods. 4 – Pôsobnosť – Verejné zákazky medzi subjektmi v rámci verejného sektora – Pojem ‚spolupráca‘ – Neexistencia
11. 6. 2020 Vec C‑219/19 Návrh na začatie prejudiciálneho konania

Parsec Fondazione Parco delle Scienze e della Cultura proti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

Verejné zákazky na práce, dodanie tovaru a poskytnutie služieb – Smernica 2014/24/EÚ –
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.