Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Súdny dvor Európskej únie  vydal v 3. štvrťroku 2020 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania.

Dátum vydania rozhodnutia Číslo prípadu Názov účastníka sporu Téma
4. 6. 2020, zverejnené 10. 8. 2020 Vec C-429/19 (2020/C 262/11) Oberlandesgericht Koblenz – Nemecko Verejné obstarávanie − Smernica 2014/24/EÚ − Článok 12 ods. 4 − Pôsobnosť − Verejné zákazky medzi subjektmi v rámci verejného sektora − Pojem „spolupráca“ − Neexistencia
28. 5. 2020, zverejnené 3. 8. 2020 Vec C-796/18 (2020/C 255/06) Oberlandesgericht Düsseldorf – Nemecko Verejné obstarávanie − Smernica 2014/24/ES − Článok 2 ods. 1 bod 5 − Článok 12 ods. 4 − Článok 18 ods. 1 − Pojem „odplatné zmluvy“ − Zmluva medzi dvoma verejnými obstarávateľmi sledujúcimi spoločný cieľ verejného záujmu − Poskytnutie softvéru určeného na koordináciu zásahov hasičov − Neexistencia peňažnej protihodnoty − Súvislosť s dohodou o spolupráci upravujúcou vzájomné a bezodplatné poskytnutie doplnkových modulov tohto softvéru − Zásada rovnosti zaobchádzania − Zákaz zvýhodňovania súkromného podniku voči jeho konkurentom)
14. 5. 2020, zverejnené 20. 7. 2020 Vec C-263/19 (2020/C 240/31) Fővárosi Törvényszék – Maďarsko Verejné zákazky − Zadávanie verejných zákaziek − Smernica 2014/24/EÚ − Článok 1 ods. 2 a článok 72 − Smernica 2014/25/EÚ − Článok 1 ods. 2 a článok 89 − Postupy preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác − Smernica 89/665/EHS − Článok 2e ods. 2 − Postupy verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, v energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore − Smernica 92/13/EHS − Článok 2e ods. 2 − Zmena zmluvy uzavretej po vykonaní verejného obstarávania − Absencia nového postupu obstarávania − Pokuty uložené verejnému obstarávateľovi a úspešnému uchádzačovi o zákazku − Zásada proporcionality
18. 6. 2020, zverejnené 17. 8. 2020 Vec C-328/19 (2020/C 271/23) Korkein hallinto-oikeus – Fínsko Verejné zákazky − Smernica 2004/18/ES − Článok 1 ods. 2 písm. a) − Verejné zákazky v oblasti dopravných služieb − Dohoda o spolupráci medzi obcami týkajúca sa organizácie a poskytovania sociálnych a zdravotníckych služieb na základe modelu nazývaného „zodpovedná obec“ v zmysle fínskeho práva − Prenos zodpovednosti za organizáciu služieb na jednu z obcí v dotknutej oblasti spolupráce − Zmluva in-house − Zadanie prepravných služieb bez predchádzajúceho vyhlásenia verejného obstarávania spoločnosti v úplnom vlastníctve zodpovednej obce
11. 6. 2020, zverejnené 17. 8. 2020 Vec C-219/19 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Taliansko Verejné zákazky na práce, dodanie tovaru a poskytnutie služieb − Smernica 2014/24/EÚ − Postup verejného obstarávania služieb − Architektonické a inžinierske služby − Článok 19 ods. 1 a článok 80 ods. 2 − Vnútroštátna právna úprava obmedzujúca možnosť úča
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.