Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Judikáty

daňové veci

Najvyšší súd SR - veľký senát Spzn: 1Vs/3/2020 Prameň: ASPI

Právo na zákonného sudcu. Pridelenie veci nesprávnemu senátu. Dĺžka daňovej kontroly.

Najvyšší súd SR - veľký senát Spzn: 1Vs/5/2020 Prameň: ASPI

Predloženie veci veľkému senátu. Vymáhateľná pohľadávka

Najvyšší súd SR - veľký senát Spzn: 1VCdo/4/2019 Prameň: ASPI

náhradu škody

Najvyšší súd SR - veľký senát Spzn: 1VCdo/1/2018 Prameň: ASPI

Kumulácia dovolacích dôvodov podľa § 420 C.s.p. a § 421 C.s.p. je prípustná.

Najvyšší súd SR - veľký senát Spzn: 1 VCdo 1/2018 Prameň: ASPI

Účinky predbežného opatrenia

Najvyšší súd SR - veľký senát Spzn: 1 VCdo 1/2017 Prameň: ZSP. Zväzok: 3 Ročník: 2017 Strana: 113 Číslo: 21/2017

Predbežné opatrenie

Najvyšší súd SR - veľký senát Spzn: 1 VCdo 1/2017 Prameň: ASPI

Kumulácia dôvodov prípustnosti dovolania

Najvyšší súd SR - veľký senát Spzn: 1 VCdo 2/2017 Prameň: ASPI

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.