Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Judikáty

Náhrada nemajetkovej ujmy v adhéznom konaní. Závažná ujma

Krajský súd Žilina Spzn: 1 To 10/2011 Prameň: ZSP. Zväzok: 3 Ročník: 2015 Strana: 135 Číslo: 30/2015

Žiadosť o registráciu pre DPH. Nedoplatky

Krajský súd Žilina Spzn: 20S/52/2014 Prameň: ASPI

Účinky ručiteľského vyhlásenia jedného z manželov

Krajský súd Žilina Spzn: 5Co/464/2013 Prameň: ASPI

Pochybenie notára pri spísaní listiny o právnom úkone

Krajský súd Žilina Spzn: 5Co/87/2013 Prameň: ASPI

Žalobný petit

Krajský súd Žilina Spzn: 10Co/161/2012 Prameň: ASPI

Zmluva o výstavbe bytu. Navýšenie ceny

Krajský súd Žilina Spzn: 9Co/200/2011 Prameň: ASPI

Domnienka existencie dlhu založená jeho uznaním

Krajský súd Žilina Spzn: 5Co/225/2010 Prameň: ASPI

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.