Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Judikáty

Zastavenie exekučného konania pre nemajetnosť

Krajský súd Trnava Spzn: 9CoE/79/2014 Prameň: ASPI

O schválení úkonu urobeného zákonným zástupcom za maloletého

Krajský súd Trnava Spzn: 24CoP/81/2014 Prameň: ASPI

K právnej úprave schvaľovania právnych úkonov za maloletých

Krajský súd Trnava Spzn: 24CoP/50/2014 Prameň: ASPI

Solidárna oprávnenosť a zodpovednosť manželov

Krajský súd Trnava Spzn: 9Co/342/2012 Prameň: ASPI

Právo na náhradu imateriálnej škody na zdraví

Krajský súd Trnava Spzn: 24Co/202/2011 Prameň: ASPI

Konanie o vydanie pozemku

Krajský súd Trnava Spzn: 9Co/75/2012 Prameň: ASPI

Darovacia zmluva a predkupné právo

Krajský súd Trnava Spzn: 11Co/108/2011 Prameň: ASPI

Právomoc súdu

Krajský súd Trnava Spzn: 14 S 80/01 Prameň: Zb.NS Zväzok: 2 Ročník: 2003 Strana: 55 Číslo: 30/2003

Zákon o ochrane zdravia ľudí

Krajský súd Trnava Spzn: 10 S 37/98 Prameň: Zb.NS Zväzok: 6 Ročník: 1999 Strana: 68 Číslo: 128/1999

Stavebný zákon

Krajský súd Trnava Spzn: 10 S 1/97 Prameň: Zb.NS Zväzok: 4-5 Ročník: 1998 Strana: 240 Číslo: 80/1998

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.