Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Judikáty

Bezdôvodné obohatenie. Premlčanie nároku v občianskom práve

Krajský súd Košice Spzn: 2Co/206/2013 Prameň: ASPI

Prevod obchodného podielu a uznanie dlhu len jedným z manželov

Krajský súd Košice Spzn: 4Co/37/2012 Prameň: ASPI

Nútené nerozlučné procesné spoločenstvo

Krajský súd Košice Spzn: 11Co/133/2012 Prameň: ASPI

Vybavovanie vecí týkajúcich sa spoločných vecí manželov

Krajský súd Košice Spzn: 6Co/45/2012 Prameň: ASPI

Spôsob dojednania výšky provízie v sprostredkovateľskej zmluve

Krajský súd Košice Spzn: 3Cob/180/2012 Prameň: ASPI

Miestna príslušnosť v konaniach vo veciach starostlivosti súdu o maloletých

Krajský súd Košice Spzn: 7CoP/155/2012 Prameň: ASPI

Zmluva o pôžičke uzavretá len jedným z manželov

Krajský súd Košice Spzn: 6Co/238/2011 Prameň: ASPI

Pristúpenie účastníka do konania

Krajský súd Košice Spzn: 11Co/405/2011 Prameň: ASPI

Odstránenie neoprávnenej stavby a zriadenie vecného bremena

Krajský súd Košice Spzn: 2Co/268/2009 Prameň: ASPI

Daň z nehnuteľností

Krajský súd Košice Spzn: 4 S 81/96 - 30 Prameň: Zb.NS Zväzok: 1 Ročník: 2000 Strana: 58 Číslo: 16/2000

Územné konanie

Krajský súd Košice Spzn: 4 S 135/95 Prameň: Zb.NS Zväzok: 3-4 Ročník: 1997 Strana: 110 Číslo: 34/1997

Voľba primátora mesta

Krajský súd Košice Spzn: 4 S 149/96 Prameň: Zb.NS Zväzok: 3-4 Ročník: 1997 Strana: 115 Číslo: 36/1997

Záložné právo

Krajský súd Košice Spzn: 6 S 6/96 Prameň: Zb.NS Zväzok: 3 Ročník: 1999 Strana: 61 Číslo: 66/1999

Vzdanie sa odvolania v správnom konaní

Krajský súd Košice Spzn: 4 S 241/96 Prameň: Zb.NS Zväzok: 4-5 Ročník: 1998 Strana: 205 Číslo: 70/1998

Správny poriadok

Krajský súd Košice Spzn: 4 S 121/95 Prameň: Zb.NS Zväzok: 3 Ročník: 1996 Strana: 96 Číslo: 32/1996

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.