Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Judikáty

Nárok na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených

Krajský súd Trenčín Spzn: 17Co/727/2015 Prameň: ASPI

Strata spôsobilosti byť účastníkom konania. Výmaz z Obchodného registra SR

Krajský súd Trenčín Spzn: 23CoE/403/2014 Prameň: ASPI

Dohoda o pristúpení k záväzku obchodnej spoločnosti

Krajský súd Trenčín Spzn: 6Co/131/2012 Prameň: ASPI

K zvereniu maloletého dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti

Krajský súd Trenčín Spzn: 19CoP/71/2013 Prameň: ASPI

Neprijateľná podmienka v spotrebiteľskej zmluve. Rozhodcovská doložka

Krajský súd Trenčín Spzn: 23CoE/374/2012 Prameň: ASPI

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.