Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Judikáty

Konkurz na majetok spoločníka v s.r.o., ktorej je jediným spoločníkm

Krajský súd Banská Bystrica Spzn: 43CoKR/5/2016 - 100 Prameň: Zb.NS Zväzok: 7 Ročník: 2017 Strana: 137 Číslo: 70/2017

Vydeďovacie dôvody uvedené v listine o vydedení

Krajský súd Banská Bystrica Spzn: 16Co/537/2014 Prameň: ASPI

Majetok úpadcu. Úpadca ako leasingový nájomca

Krajský súd Banská Bystrica Spzn: 25 CoKR 2/2014 Prameň: Zb.NS Zväzok: 3 Ročník: 2016 Strana: 60 Číslo: 33/2016

K určeniu neplatnosti ručiteľského vyhlásenia

Krajský súd Banská Bystrica Spzn: 13Co/221/2013 Prameň: ASPI

Úvaha súdu ? moderácia zmluvnej pokuty s poukazom na ustálenú judikatúru

Krajský súd Banská Bystrica Spzn: 13Co/668/2013 Prameň: ASPI

Schválenie právneho úkonu vykonaného za maloletého súdom

Krajský súd Banská Bystrica Spzn: 14CoP/78/2013 Prameň: ASPI

Dobrovoľné ručenie za spoločníka v s.r.o.

Krajský súd Banská Bystrica Spzn: 17Co/6/2013 Prameň: ASPI

Fiktívne rozhodnutie. Nepriznanie náhrady trov konania

Krajský súd Banská Bystrica Spzn: 23S/92/2013 Prameň: ASPI

Prenesenie príslušnosti súdu. Maloletí

Krajský súd Banská Bystrica Spzn: 17CoP/21/2013 Prameň: ASPI

Nárok na poskytnutie právnej pomoci

Krajský súd Banská Bystrica Spzn: 26Sp/22/2012 Prameň: ASPI

Uznanie dlhu v čase, keď k plneniu podľa zmluvy o pôžičke (úvere) nedošlo

Krajský súd Banská Bystrica Spzn: 17CoE/214/2012 Prameň: ASPI

Nesplnenie povinnosti platiteľa mzdy vyplatiť oprávnenému sumy zrazené zo mzdy povinného

Krajský súd Banská Bystrica Spzn: 2CoE/82/2012 Prameň: ASPI

Reštitúcie

Krajský súd Banská Bystrica Spzn: 23 S 16/01 Prameň: Zb.NS Zväzok: 1 Ročník: 2004 Strana: 42 Číslo: 9/2004

Dedenie. Premlčanie.

Krajský súd Banská Bystrica Spzn: 13 Co 217/93 Prameň: Zb.NS Zväzok: 5-6 Ročník: 1994 Strana: 178 Číslo: 69/1994

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.