Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Judikáty

Premlčanie nároku na náhradu nemajetkovej ujmy

Krajský súd Nitra Spzn: 6Co/157/2014 Prameň: ASPI

Zrušenie fiktívneho rozhodnutia obce

Krajský súd Nitra Spzn: 11S/84/2013 Prameň: ASPI

Satisfakcia za sťaženie spoločenského uplatnenia

Krajský súd Nitra Spzn: 9Co/330/2012 Prameň: ASPI

Vrátenie daru pre hrubé porušenie dobrých mravov. Dôkazné bremeno

Krajský súd Nitra Spzn: 6Co/107/2013 Prameň: ASPI

Doručenie správneho rozhodnutia

Krajský súd Nitra Spzn: 11S/135/2010 Prameň: ASPI

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.