Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Judikáty

Núdzový stav

Ústavný súd SR - plénum Spzn: PL. ÚS 22/2020 Prameň: Zb.Us. Číslo: 8/2020

Abstraktná kontrola ústavnosti

Ústavný súd SR - plénum Spzn: PL. ÚS 19/2017 Prameň: Zb.Us. Číslo: 7/2020

Náhrada za stratu na zárobku

Ústavný súd SR - plénum Spzn: PL. ÚS 10/2016 - 53 Prameň: ASPI

Strata na zárobku počas pracovnej neschopnosti poškodeného a vlastnícke právo

Ústavný súd SR - plénum Spzn: PL. ÚS 10/2016 Prameň: Zb.Us. Číslo: 4/2018

Kumulácia dovolacích dôvodov

Ústavný súd SR - plénum Spzn: PLz. ÚS 1/2018 - 22 Prameň: ASPI

Ochrana spotrebiteľa a premlčanie ex offo

Ústavný súd SR - plénum Spzn: PL. ÚS 11/2016 Prameň: Zb.Us. Číslo: 1/2018

Odstraňovanie reklamných stavieb

Ústavný súd SR - plénum Spzn: PL. ÚS 3/2016 - 86 Prameň: ASPI

Platby za prístup do distribučnej sústavy

Ústavný súd SR - plénum Spzn: PL. ÚS 17/2014 - 132 Prameň: ASPI

Neústavnosť platby za prístup do distribučnej sústavy (G-komponet)

Ústavný súd SR - plénum Spzn: PL. ÚS 17/2014 - 132 Prameň: Zb.Us. Číslo: 4/2016

Právomoc Ústavného súdu SR vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov

Ústavný súd SR - plénum Spzn: PLz. ÚS 1/2016 - 12 Prameň: Zb.Us. Číslo: 37/2016

Splnenie procesných podmienok

Ústavný súd SR - plénum Spzn: PL. ÚS 29/2015 Prameň: Zb.Us. Číslo: 51/2015

Mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora

Ústavný súd SR - plénum Spzn: PLz. ÚS 3/2015 Prameň: ASPI

Prihlásenie sa na trvalý pobyt pri voľbách do orgánov samosprávy obce

Ústavný súd SR - plénum Spzn: PL. ÚS 68/2014 Prameň: Zb.Us. Číslo: 47/2015

Zmeny v systéme verejného zdravotného poistenia a ich ústavná akceptovateľnosť.

Ústavný súd SR - plénum Spzn: PL. ÚS 3/09 Prameň: Zb.Us. Číslo: 3/2011

Zmeny v systéme verejného zdravotného poistenia a ich ústavná akceptovateľnosť

Ústavný súd SR - plénum Spzn: PL. ÚS 3/09 Prameň: ASPI

K ochrane vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam/pozemkom

Ústavný súd SR - plénum Spzn: PL. ÚS 19/09 Prameň: Zb.Us. Číslo: 2/2011

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.