Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Legislatíva

Judikáty

Závet a listina o vydedení

Okresný súd Bratislava II Spzn: 14C/95/2007 Prameň: ASPI

Spoločné imanie. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Okresný súd Bratislava II Spzn: 13C/78/2005 Prameň: ASPI

Spoločné veci manželov. Platnosť vybavovania bežných vecí

Okresný súd Bratislava II Spzn: 6C/132/2005 Prameň: ASPI

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.